Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 30. maj 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 4.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 5.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 6.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser: se protokollen
 7.Drøftelse med den luxembourgske premierminister, Xavier Bettel, om Europas fremtid (forhandling)
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Erklæringer fra formanden
 10.Højtideligt møde - Colombia
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Forhandlinger før Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c)
 13.Afstemningstid
  13.1.Mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes) (afstemning)
  13.2.Ændringsbudget nr. 1 til det almindelige budget for 2018, der ledsager forslaget om at anvende EU's Solidaritetsfond til fordel for Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal (C8-0181/2018) (afstemning)
  13.3.Beskyttelse mod dumpingimport og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af EU (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner) (afstemning)
  13.4.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF/2018/000 TA 2018 - teknisk bistand på Kommissionens initiativ) (A8-0172/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (afstemning)
  13.5.Indsigelse jf. artikel 106: Genetisk modificeret majs GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (B8-0232/2018) (afstemning)
  13.6.Indsigelse jf. artikel 106: Genetisk modificeret majs 507 × 59122 × MON 810 × NK603, og genetisk modificeret majs, der kombinerer to eller tre af transformationsbegivenhederne 1507, 59122, MON 810 and NK603 (D056123) (B8-0233/2018) (afstemning)
  13.7.Fiskevarers overensstemmelse med kriterierne for tiltrædelse af EU's marked (A8-0156/2018 - Linnéa Engström) (afstemning)
  13.8.Fremtiden for fødevarer og landbrug (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann) (afstemning)
  13.9.Fortolkning og gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett) (afstemning)
  13.10.Den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018) (afstemning)
  13.11.Henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/den højtstående repræsentant om Libyen (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri) (afstemning)
  13.12.Årlig rapport om, hvordan Schengenområdet fungerer (A8-0160/2018 - Carlos Coelho) (afstemning)
  13.13.Minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse (A8-0168/2018 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar) (afstemning)
  13.14.Årsberetning om gennemførelsen af den fælles handelspolitik (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi) (afstemning)
 14.Stemmeforklaringer
  14.1.Beskyttelse mod dumpingimport og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af EU (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner)
  14.2.Fiskevarers overensstemmelse med kriterierne for tiltrædelse af EU's marked (A8-0156/2018 - Linnéa Engström)
  14.3.Fremtiden for fødevarer og landbrug (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann)
  14.4.Fortolkning og gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett)
  14.5.Den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018)
  14.6.Henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/den højtstående repræsentant om Libyen (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri)
  14.7.Årlig rapport om, hvordan Schengenområdet fungerer (A8-0160/2018 - Carlos Coelho)
  14.8.Minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse (A8-0168/2018 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar)
  14.9.Årsberetning om gennemførelsen af den fælles handelspolitik (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi)
 15.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 16.Genoptagelse af mødet
 17.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 18.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2) (godkendelse): se protokollen
 19.EU's værdier og udbredelsen af korruption og forbrydelse som følge af "gyldne visa" (debat om et aktuelt spørgsmål)
 20.Genoptagelse af mødet
 21.EU's værdier og udbredelsen af korruption og forbrydelse som følge af "gyldne visa" (fortsat forhandling)
 22.En EU-civilbeskyttelsesmekanisme (forhandling)
 23.Manipulation af kilometertæller i motorkøretøjer: revision af EU's retlige rammer (forhandling)
 24.Udvidelse af anvendelsesområdet for kapitel I i Bruxelles IIa-forordningen til at inkludere registrerede partnerskaber (omarbejdning) (forhandling)
 25.Virkningen af udflytning for arbejdstagere og regioner (forhandling)
 26.Anvendelse af midler fra instrument til førtiltrædelsesbistand i Tyrkiet (forhandling)
 27.Ligestilling og styrkelse af kvinders position: ændring af pigers og kvinders liv via EU's eksterne forbindelser 2016-2020 (forhandling)
 28.Gennemførelsen af EU-ungdomsstrategien (forhandling)
 29.Gennemførelsen af direktivet om miljøvenligt design (forhandling)
 30.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 31.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1153 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (5351 kb)
Seneste opdatering: 6. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik