Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Sanatarkat istuntoselostukset
Keskiviikko 30. toukokuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 4.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja: ks. pöytäkirja
 5.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 6.Määrärahasiirrot ja talousarviopäätökset: ks. pöytäkirja
 7.Keskustelu Euroopan tulevaisuudesta Luxemburgin pääministerin Xavier Bettelin kanssa (keskustelu)
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Puhemiehen julkilausumat
 10.Juhlaistunto - Kolumbia
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla)
 13.Äänestykset
  13.1.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Kreikalle, Espanjalle, Ranskalle ja Portugalille (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes) (äänestys)
  13.2.Lisätalousarvioesitys nro 1/2018 oheisasiakirjaksi ehdotukseen EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta tuen antamiseksi Kreikalle, Espanjalle, Ranskalle ja Portugalille (C8-0181/2018) (äänestys)
  13.3.Suojautuminen polkumyynnillä tapahtuvalta ja tuetulta tuonnilta muista kuin EU:n jäsenvaltioista (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner) (äänestys)
  13.4.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2018/000 TA 2018 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki (A8-0172/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (äänestys)
  13.5.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: muuntogeeninen maissi GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (B8-0232/2018) (äänestys)
  13.6.Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastustaminen: muuntogeeninen maissi 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ja muunnostapahtumista 1507, 59122, MON 810 ja NK603 kahta tai kolmea yhdistelemällä aikaansaatu muuntogeeninen maissi (D056123) (B8-0233/2018) (äänestys)
  13.7.Kalastustuotteiden EU:n markkinoille pääsyä koskevien vaatimusten mukaisuus (A8-0156/2018 - Linnéa Engström) (äänestys)
  13.8.Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann) (äänestys)
  13.9.Parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinta ja täytäntöönpano (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett) (äänestys)
  13.10.Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018) (äänestys)
  13.11.Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle Libyasta (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri) (äänestys)
  13.12.Schengen-alueen toimintaa koskeva vuosikertomus (A8-0160/2018 - Carlos Coelho) (äänestys)
  13.13.Rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset (A8-0168/2018 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar) (äänestys)
  13.14.Vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi) (äänestys)
 14.Äänestysselitykset
  14.1.Suojautuminen polkumyynnillä tapahtuvalta ja tuetulta tuonnilta muista kuin EU:n jäsenvaltioista (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner)
  14.2.Kalastustuotteiden EU:n markkinoille pääsyä koskevien vaatimusten mukaisuus (A8-0156/2018 - Linnéa Engström)
  14.3.Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann)
  14.4.Parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinta ja täytäntöönpano (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett)
  14.5.Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018)
  14.6.Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle Libyasta (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri)
  14.7.Schengen-alueen toimintaa koskeva vuosikertomus (A8-0160/2018 - Carlos Coelho)
  14.8.Rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset (A8-0168/2018 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar)
  14.9.Vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi)
 15.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 16.Istunnon jatkaminen
 17.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 18.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta) (hyväksyntä): ks. pöytäkirja
 19.EU:n arvot sekä korruption ja rikollisuuden kasvu ns. kultaisten viisumien seurauksena (ajankohtainen keskustelu)
 20.Istunnon jatkaminen
 21.EU:n arvot sekä korruption ja rikollisuuden kasvu ns. kultaisten viisumien seurauksena (jatkoa keskustelulle)
 22.Unionin pelastuspalvelumekanismi (keskustelu)
 23.Moottoriajoneuvojen matkamittarien manipulointi: unionin lainsäädäntökehyksen tarkistaminen (keskustelu)
 24.Bryssel II a -asetuksen I luvun soveltamisalan laajentaminen rekisteröityihin parisuhteisiin (uudelleenlaatiminen) (keskustelu)
 25.Tuotannon siirtämisen vaikutus työntekijöihin ja alueisiin (keskustelu)
 26.IPA-välineen varojen käyttö Turkissa (keskustelu)
 27.Sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusvalta: tyttöjen ja naisten elämän muuttaminen EU:n ulkosuhteiden avulla 2016–2020 (keskustelu)
 28.EU:n nuorisostrategian täytäntöönpano (keskustelu)
 29.Ekosuunnitteludirektiivin täytäntöönpano (keskustelu)
 30.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 31.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (1153 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (5351 kb)
Päivitetty viimeksi: 6. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö