Előző 
 Következő 
PVTACRE
Viták
2018. május 30., Szerda - StrasbourgLektorált változat
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése): lásd a jegyzőkönyvet
 3.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás): lásd a jegyzokönyvet
 4.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke): lásd a jegyzokönyvet
 5.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése): lásd a jegyzokönyvet
 6.Előirányzatok átcsoportosítása és költségvetési határozatok: lásd a jegyzokönyvet
 7.Vita Európa jövőjéről Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnökkel (vita)
 8.Az ülés folytatása
 9.Az elnökség nyilatkozatai
 10.Ünnepi ülés - Kolumbia
 11.Az ülés folytatása
 12.Tárgyalások a Parlament első olvasatát megelőzően (jóváhagyás) (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 13.Szavazások órája
  13.1.Az EU Szolidaritási Alapjának a Görögországnak, Spanyolországnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevétele (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes) (szavazás)
  13.2.1. számú költségvetés-módosítási tervezet a 2018. évi általános költségvetéshez, amely a Görögországnak, Spanyolországnak, Franciaországnak és Portugáliának szóló támogatás céljából az EU Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló javaslatot kíséri (C8-0181/2018) (szavazás)
  13.3.Az EU-ban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és támogatott behozatallal szembeni védelem (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner) (szavazás)
  13.4.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele (EGF/2018/000 TA 2018 - Technikai segítségnyújtás a Bizottság kezdeményezésére) (A8-0172/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (szavazás)
  13.5.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: A géntechnológiával módosított GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) kukorica (B8-0232/2018) (szavazás)
  13.6.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: Géntechnológiával módosított 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 kukorica és az 1507, 59122, MON 810 és NK603 (D056123) genetikai eseményekből kettőt vagy hármat ötvöző, géntechnológiával módosított kukorica (B8-0233/2018) (szavazás)
  13.7.A halászati termékek uniós piacra jutási kritériumoknak való megfelelősége (A8-0156/2018 - Linnéa Engström) (szavazás)
  13.8.Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann) (szavazás)
  13.9.A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás értelmezése és végrehajtása (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett) (szavazás)
  13.10.A 2021–2027. évi többéves pénzügyi keret és saját források (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018) (szavazás)
  13.11.A Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökehez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett ajánlás Líbiáról (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri) (szavazás)
  13.12.Éves jelentés a schengeni térség működéséről (A8-0160/2018 - Carlos Coelho) (szavazás)
  13.13.A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok (A8-0168/2018 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar) (szavazás)
  13.14.Éves jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi) (szavazás)
 14.A szavazáshoz fűzött indokolások
  14.1.Az EU-ban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és támogatott behozatallal szembeni védelem (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner)
  14.2.A halászati termékek uniós piacra jutási kritériumoknak való megfelelősége (A8-0156/2018 - Linnéa Engström)
  14.3.Az élelmiszer-ágazat és a mezőgazdaság jövője (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann)
  14.4.A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás értelmezése és végrehajtása (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett)
  14.5.A 2021–2027. évi többéves pénzügyi keret és saját források (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018)
  14.6.A Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökehez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett ajánlás Líbiáról (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri)
  14.7.Éves jelentés a schengeni térség működéséről (A8-0160/2018 - Carlos Coelho)
  14.8.A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok (A8-0168/2018 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar)
  14.9.Éves jelentés a közös kereskedelempolitika végrehajtásáról (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi)
 15.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok: lásd a jegyzokönyvet
 16.Az ülés folytatása
 17.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása: lásd a jegyzokönyvet
 18.Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 137. cikkének (2) bekezdése) (elfogadás): lásd a jegyzokönyvet
 19.Az uniós értékek, valamint a korrupció és a bűnözés terjedése az aranyvízumokon keresztül (vita időszerű kérdésekről)
 20.Az ülés folytatása
 21.Az uniós értékek, valamint a korrupció és a bűnözés terjedése az aranyvízumokon keresztül (a vita folytatása)
 22.Uniós polgári védelmi mechanizmus (vita)
 23.A gépjárművek kilométer-számlálójának manipulálása: az uniós jogi keret felülvizsgálata (vita)
 24.A Brüsszel IIa. rendetet I. fejezete hatályának a bejegyzett élettársi kapcsolatokra történő kiterjesztése (átdolgozás) (vita)
 25.A vállalkozások áthelyezésének hatása a munkavállalókra és a régiókra (vita)
 26.Az IPA-alapok Törökország általi felhasználása (vita)
 27.A nemek közötti egyenlőség és a nők társadalmi szerepvállalásának növelése: az EU külkapcsolati politikájának hozzájárulása a nők és a lányok életének átalakulásához (2016–2020) (vita)
 28.Az EU ifjúsági stratégiájának végrehajtása (vita)
 29.A környezettudatos tervezésről szóló irányelv végrehajtása (vita)
 30.A következő ülésnap napirendje: lásd a jegyzőkönyvet
 31.Az ülés berekesztése
Viták
Lektorált változat (1153 kb)
 
Viták
Lektorált változat (5351 kb)
Utolsó frissítés: 2018. szeptember 6.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat