Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2018 m. gegužės 30 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 3.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai) (žr. protokola)
 4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis) (žr. protokola)
 5.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokolą) (žr. protokola)
 6.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto (žr. protokola)
 7.Diskusijos su Liuksemburgo Ministru Pirmininku Xavier Betteliu Europos ateities tema (diskusijos)
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Pirmininko pareiškimai
 10.Iškilmingas posėdis - Kolumbija
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 13.Balsuoti skirtas laikas
  13.1.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes) (balsavimas)
  13.2.Taisomojo biudžeto Nr. 1/2018 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl ES solidarumo fondo lėšų panaudojimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai (C8-0181/2018) (balsavimas)
  13.3.Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner) (balsavimas)
  13.4.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (EGF/2018/000 TA 2018 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba) (A8-0172/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (balsavimas)
  13.5.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (B8-0232/2018) (balsavimas)
  13.6.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: genetiškai modifikuoti kukurūzai 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 ir iš dviejų arba trijų atskirų modifikacijų 1507, 59122, MON 810 ir NK603 (D056123)sudaryti genetiškai modifikuoti kukurūzai (B8-0233/2018) (balsavimas)
  13.7.Žuvininkystės produktų atitiktis patekimo į ES rinką kriterijams (A8-0156/2018 - Linnéa Engström) (balsavimas)
  13.8.Maisto ir ūkininkavimo ateitis (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann) (balsavimas)
  13.9.Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimas ir įgyvendinimas (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett) (balsavimas)
  13.10.2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018) (balsavimas)
  13.11.Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Libijos (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri) (balsavimas)
  13.12.Metinė Šengeno erdvės veikimo ataskaita (A8-0160/2018 - Carlos Coelho) (balsavimas)
  13.13.Būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai (A8-0168/2018 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar) (balsavimas)
  13.14.Metinė bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaita (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi) (balsavimas)
 14.Paaiškinimai dėl balsavimo
  14.1.Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner)
  14.2.Žuvininkystės produktų atitiktis patekimo į ES rinką kriterijams (A8-0156/2018 - Linnéa Engström)
  14.3.Maisto ir ūkininkavimo ateitis (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann)
  14.4.Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimas ir įgyvendinimas (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett)
  14.5.2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018)
  14.6.Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Libijos (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri)
  14.7.Metinė Šengeno erdvės veikimo ataskaita (A8-0160/2018 - Carlos Coelho)
  14.8.Būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai (A8-0168/2018 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar)
  14.9.Metinė bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaita (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi)
 15.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 16.Posėdžio atnaujinimas
 17.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 18.Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalis) (pritarimas) (žr. protokola)
 19.ES vertybės ir korupcijos bei nusikaltimų plitimas išduodant „auksines vizas“ (diskusija aktualia tema)
 20.Posėdžio atnaujinimas
 21.ES vertybės ir korupcijos bei nusikaltimų plitimas išduodant „auksines vizas“ (diskusijų tęsinys)
 22.Sąjungos civilinės saugos mechanizmas (diskusijos)
 23.Odometro duomenų klastojimas motorinėse transporto priemonėse: ES teisinės sistemos persvarstymas (diskusijos)
 24.Reglamento Briuselis IIa I skyriaus taikymo srities išplėtimas siekiant apimti registruotas partnerystes (nauja redakcija) (diskusijos)
 25.Perkėlimų poveikis darbuotojams ir regionams (diskusijos)
 26.Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (PNPP) lėšų panaudojimas Turkijoje (diskusijos)
 27.Lyčių lygybė ir moterų įgalinimas. Keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant ES išorės santykius 2016–2020 m. (diskusijos)
 28.ES jaunimo strategijos įgyvendinimas (diskusijos)
 29.Ekologinio projektavimo direktyvos įgyvendinimas (diskusijos)
 30.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokolą)
 31.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (1153 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (5351 kb)
Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 6 d.Teisinė informacija - Privatumo politika