Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Dibattiti
L-Erbgħa, 30 ta' Mejju 2018 - StrasburguEdizzjoni riveduta
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każijiet ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt (tħabbir ta' mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet imressqa): ara l-minuti
 3.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq): ara l-Minuti
 4.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 5.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura): ara l-Minuti
 6.Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji: ara l-Minuti
 7.Dibattitu mal-Prim Ministru tal-Lussemburgu, Xavier Bettel, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)
 8.Tkomplija tas-seduta
 9.Dikjarazzjonijiet mill-Presidenza
 10.Seduta solenni - Kolombja
 11.Tkomplija tas-seduta
 12.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (approvazzjoni) (Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura)
 13.Ħin tal-votazzjonijiet
  13.1.Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE biex tingħata assistenza lill-Greċja, lil Spanja, lil Franza u lill-Portugall (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes) (votazzjoni)
  13.2.Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 1/2018 li jakkumpanja l-proposta dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE biex tingħata assistenza lill-Greċja, lil Spanja, lil Franza u lill-Portugall (C8-0181/2018) (votazzjoni)
  13.3.Protezzjoni kontra importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping u importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-KE (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner) (votazzjoni)
  13.4.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2018/000 TA 2018 - Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni (A8-0172/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (votazzjoni)
  13.5.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: Qamħirrum ġenetikament modifikat GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (B8-0232/2018) (votazzjoni)
  13.6.Oġġezzjonijiet skont l-Artikolu 106: Qamħirrum ġenetikament modifikat 1507 × 59122 × MON 810 × NK603, u qamħirrum ġenetikament modifikat li jikkombina tnejn jew tlieta mill-eventi uniċi 1507, 59122, MON 810 u NK603 (D056123) (B8-0233/2018) (votazzjoni)
  13.7.Konformità tal-prodotti tas-sajd mal-kriterji ta' aċċess għas-suq tal-UE (A8-0156/2018 - Linnéa Engström) (votazzjoni)
  13.8.Il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann) (votazzjoni)
  13.9.L-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett) (votazzjoni)
  13.10.Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018) (votazzjoni)
  13.11.Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli dwar il-Libja (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri) (votazzjoni)
  13.12.Rapport annwali dwar il-Funzjonament taż-Żona Schengen (A8-0160/2018 - Carlos Coelho) (votazzjoni)
  13.13.Standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità (A8-0168/2018 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar) (votazzjoni)
  13.14.Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Kummerċjali Komuni (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi) (votazzjoni)
 14.Spegazzjonijiet tal-vot
  14.1.Protezzjoni kontra importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping u importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-KE (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner)
  14.2.Konformità tal-prodotti tas-sajd mal-kriterji ta' aċċess għas-suq tal-UE (A8-0156/2018 - Linnéa Engström)
  14.3.Il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann)
  14.4.L-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett)
  14.5.Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018)
  14.6.Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli dwar il-Libja (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri)
  14.7.Rapport annwali dwar il-Funzjonament taż-Żona Schengen (A8-0160/2018 - Carlos Coelho)
  14.8.Standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità (A8-0168/2018 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar)
  14.9.Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Kummerċjali Komuni (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi)
 15.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot: ara l-Minuti
 16.Tkomplija tas-seduta
 17.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta’ qabel: ara l-Minuti
 18.Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (Artikolu 137(2) tar-Regoli ta' Proċedura) (approvazzjoni): ara l-Minuti
 19.Il-valuri tal-UE u l-proliferazzjoni tal-korruzzjoni u tal-kriminalità permezz tal-"Viżi tad-Deheb" (dibattitu topiku)
 20.Tkomplija tas-seduta
 21.Il-valuri tal-UE u l-proliferazzjoni tal-korruzzjoni u tal-kriminalità permezz tal-"Viżi tad-Deheb" (tkomplija tad-dibattitu)
 22.Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili (dibattitu)
 23.Manipulazzjoni tal-odometri fil-vetturi bil-mutur: reviżjoni tal-qafas legali tal-UE (dibattitu)
 24.Estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tal-Kapitolu I tar-Regolament Brussell IIa biex jinkludi s-sħubijiet irreġistrati (riformulazzjoni) (dibattitu)
 25.L-impatt tad-delokalizzazzjoni fuq il-ħaddiema u r-reġjuni (dibattitu)
 26.L-użu tal-fondi tal-IPA fit-Turkija (dibattitu)
 27.L-Ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-emanċipazzjoni tan-nisa: nittrasformaw il-ħajjiet tal-bniet u tan-nisa permezz tar-relazzjonijiet esterni tal-UE 2016-2020 (dibattitu)
 28.L-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ (dibattitu)
 29.L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ekodisinn (dibattitu)
 30.Aġenda tas-seduta li jmiss: ara l-Minuti
 31.Għeluq tas-seduta
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (1153 kb)
 
Dibattiti
Edizzjoni riveduta (5351 kb)
Aġġornata l-aħħar: 6 ta' Settembru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza