Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Środa, 30 maja 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 4.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): patrz protokól
 5.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): patrz protokól
 6.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe: Patrz protokól
 7.Debata z premierem Luksemburga Xavierem Bettelem na temat przyszłości Europy (debata)
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Oświadczenia Przewodniczącego
 10.Uroczyste posiedzenie - Kolumbia
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)
 13.Głosowanie
  13.1.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes) (głosowanie)
  13.2.Budżet korygujący nr 1 do budżetu ogólnego na rok 2018 towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii (C8-0181/2018) (głosowanie)
  13.3.Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami UE (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner) (głosowanie)
  13.4.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - wniosek EGF/2018/000 TA 2018 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji (A8-0172/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (głosowanie)
  13.5.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (B8-0232/2018) (głosowanie)
  13.6.Sprzeciw na podstawie art. 106 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana kukurydza 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 oraz genetycznie zmodyfikowana kukurydza łącząca dwie lub trzy pojedyncze modyfikacje 1507, 59122, MON 810 i NK603 (D056123) (B8-0233/2018) (głosowanie)
  13.7.Zgodność produktów rybołówstwa z kryteriami dostępu do rynku UE (A8-0156/2018 - Linnéa Engström) (głosowanie)
  13.8.Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann) (głosowanie)
  13.9.Interpretacja i wdrażanie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett) (głosowanie)
  13.10.Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 i zasoby własne (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018) (głosowanie)
  13.11.Zalecenie dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, w sprawie Libii (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri) (głosowanie)
  13.12.Sprawozdanie roczne z funkcjonowania strefy Schengen (A8-0160/2018 - Carlos Coelho) (głosowanie)
  13.13.Normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (A8-0168/2018 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar) (głosowanie)
  13.14.Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi) (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  14.1.Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami UE (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner)
  14.2.Zgodność produktów rybołówstwa z kryteriami dostępu do rynku UE (A8-0156/2018 - Linnéa Engström)
  14.3.Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann)
  14.4.Interpretacja i wdrażanie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett)
  14.5.Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027 i zasoby własne (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018)
  14.6.Zalecenie dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, w sprawie Libii (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri)
  14.7.Sprawozdanie roczne z funkcjonowania strefy Schengen (A8-0160/2018 - Carlos Coelho)
  14.8.Normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (A8-0168/2018 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar)
  14.9.Roczne sprawozdanie w sprawie realizacji wspólnej polityki handlowej (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi)
 15.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 16.Wznowienie posiedzenia
 17.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 18.Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu) (zatwierdzenie): patrz protokól
 19.Wartości UE a szerzenie się korupcji i przestępczości w związku ze „złotymi wizami” (debata na aktualny temat)
 20.Wznowienie posiedzenia
 21.Wartości UE a szerzenie się korupcji i przestępczości w związku ze „złotymi wizami” (ciąg dalszy debat)
 22.Unijny Mechanizm Ochrony Ludności (debata)
 23.Manipulowanie licznikiem kilometrów w pojazdach silnikowych: przegląd ram prawnych UE (debata)
 24.Rozszerzenie zakresu rozdziału I rozporządzenia Bruksela II bis w celu uwzględnienia zarejestrowanych związków partnerskich (wersja przekształcona) (debata)
 25.Wpływ delokalizacji na pracowników i regiony (debata)
 26.Wykorzystanie funduszy IPA w Turcji (debata)
 27.Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020 (debata)
 28.Wykonanie strategii UE na rzecz młodzieży (debata)
 29.Wdrożenie dyrektywy w sprawie ekoprojektu (debata)
 30.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 31.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1153 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (5351 kb)
Ostatnia aktualizacja: 6 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności