Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 30 mai 2018 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţarea propunerilor de rezoluţie depuse): a se vedea procesul-verbal
 3.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal
 4.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 5.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]: consultaţi procesul-verbal
 6.Transferuri de credite și decizii bugetare: consultaţi procesul-verbal
 7.Dezbatere cu prim-ministrul Luxemburgului, Xavier Bettel, privind viitorul Europei (dezbatere)
 8.Reluarea şedinţei
 9.Declarațiile Președinției
 10.Ședință solemnă - Columbia
 11.Reluarea şedinţei
 12.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (aprobare) (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 13.Votare
  13.1.Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes) (vot)
  13.2.Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2018 care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei (C8-0181/2018) (vot)
  13.3.Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping și unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale CE (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner) (vot)
  13.4.Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2018/000 TA 2018 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei (A8-0172/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (vot)
  13.5.Obiecție exprimată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (B8-0232/2018) (vot)
  13.6.Obiecții exprimate în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul modificat genetic 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 și porumbul modificat genetic care combină două sau trei dintre evenimentele unice 1507, 59122, MON 810 și NK603 (D056123) (B8-0233/2018) (vot)
  13.7.Conformitatea produselor pescărești cu criteriile de acces la piața UE (A8-0156/2018 - Linnéa Engström) (vot)
  13.8.Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann) (vot)
  13.9.Interpretarea și aplicarea Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett) (vot)
  13.10.Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018) (vot)
  13.11.Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant privind Libia (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri) (vot)
  13.12.Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen (A8-0160/2018 - Carlos Coelho) (vot)
  13.13.Norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității (A8-0168/2018 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar) (vot)
  13.14.Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi) (vot)
 14.Explicații privind votul
  14.1.Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping și unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale CE (A8-0182/2018 - Christofer Fjellner)
  14.2.Conformitatea produselor pescărești cu criteriile de acces la piața UE (A8-0156/2018 - Linnéa Engström)
  14.3.Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann)
  14.4.Interpretarea și aplicarea Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett)
  14.5.Cadrul financiar multianual 2021-2027 și resursele proprii (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018)
  14.6.Recomandare adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant privind Libia (A8-0159/2018 - Pier Antonio Panzeri)
  14.7.Raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen (A8-0160/2018 - Carlos Coelho)
  14.8.Norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității (A8-0168/2018 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar)
  14.9.Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii comerciale comune (A8-0166/2018 - Tokia Saïfi)
 15.Corectarea voturilor și intențiile de vot: consultaţi procesul-verbal
 16.Reluarea şedinţei
 17.Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultaţi procesul-verbal
 18.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European (articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură) (aprobare): consultaţi procesul-verbal
 19.Valorile UE și proliferarea corupției și a criminalității prin programele de acordare a cetățeniei denumite „vize de aur” (dezbatere pe o temă de actualitate)
 20.Reluarea şedinţei
 21.Valorile UE și proliferarea corupției și a criminalității prin programele de acordare a cetățeniei denumite „vize de aur” (continuarea dezbaterii)
 22.Mecanismul de protecție civilă al UE (dezbatere)
 23.Manipularea odometrului în autovehicule: revizuirea cadrului juridic al UE (dezbatere)
 24.Extinderea domeniului de aplicare a Capitolului I din Regulamentul Bruxelles IIa pentru a include parteneriatele înregistrate (reformare) (dezbatere)
 25.Impactul relocalizării asupra lucrătorilor și a regiunilor (dezbatere)
 26.Utilizarea fondurilor IPA în Turcia (dezbatere)
 27.Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020 (dezbatere)
 28.Punerea în aplicare a strategiei UE pentru tineret (dezbatere)
 29.Punerea în aplicare a Directivei privind proiectarea ecologică (dezbatere)
 30.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 31.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (1153 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (5351 kb)
Ultima actualizare: 6 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate