Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0309(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0180/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0180/2018

Keskustelut :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Äänestykset :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Äänestysselitykset
PV 12/02/2019 - 9.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

Puheenvuorot
Torstai 31. toukokuuta 2018 - Strasbourg Lopullinen versio

8.2. Unionin pelastuspalvelumekanismi (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini)
Puheenvuorot videotiedostoina
 

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Paní předsedající, všichni si přejeme Evropu, která chrání občany, a vážím si proto snahy posílit mechanismus spolupráce civilní ochrany. S ohledem na to, že v Evropě přibývají a sílí přírodní pohromy, je samozřejmě důležité, abychom posílili tento systém. Zatím je pouze dobrovolný a tato dobrovolná spolupráce nezajišťuje dostatečně účinnou pomoc. Proto vítám vytvoření systému rescEU a považuji za logické, aby o poskytnutí pomoci prostřednictvím nových kapacit rescEU rozhodovala přímo Evropská komise.

Bohužel ale návrh rozhodnutí jsem nemohla podpořit, protože zásadně nesouhlasím s tím, aby Erasmus+ byl využíván na jiné účely, než je vzdělávání a mobilita mládeže. V návrhu rozhodnutí z výboru se totiž objevilo toto doporučení a návrh na školení civilních pracovníků právě prostřednictvím tohoto programu a s tím nemohu souhlasit.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Paní předsedající, já musím úvodem říci, že jsem u této zprávy skutečně váhal i z toho důvodu, že například česká poslanecká sněmovna uplatnila vůči tomuto návrhu připomínky, nesouhlasila s tímto návrhem a namítala porušení zásady subsidiarity.

Samozřejmě, pokud jde o přírodní katastrofy s dopadem na civilní obyvatelstvo, musíme se zasazovat o zlepšení toho systému, to je nepochybné. Na druhou stranu, pokud se do tohoto rámce dávají návrhy, které skutečně nemají co do činění například se vzdělávacími aktivitami Erasmus+, tak nad tím jsem musel velmi vysoko zdvihnout obočí.

Pro mě bylo podstatné při mém rozhodování, že ta civilní ochrana a její mechanismus by se měl skutečně zlepšit a o to bychom se měli zasadit. Nakonec jsem tuto zprávu s tímto vědomím podpořil, a proto podávám i toto své ústní vysvětlení.

 
  
MPphoto
 

  José Inácio Faria (PPE). – Senhora Presidente, votei a favor desta resolução, por não conseguir esquecer a vaga devastadora de incêndios que acometeu Portugal e outros países do sul da Europa no ano passado.

Ficou demonstrado que uma Proteção Civil assente apenas num sistema voluntário de assistência mútua entre Estados-Membros não chega para dar resposta à série de catástrofes naturais, ambientais ou causadas pelo homem com que nos deparámos nos últimos anos.

O sistema “rescue” levará mais longe a capacidade de interajuda com uma força de reserva da União que irá permitir suplementar os esforços dos Estados-Membros em necessidade. Precisamos de conhecer os recursos e articular as ações, não só na resposta de proteção civil aos mais vulneráveis, mas também através da aposta na prevenção, reunindo o ativo de conhecimento de cada Estado-Membro para fazer face às situações futuras.

Temos de acabar, de uma vez por todas, com as mortes evitáveis de cidadãos europeus.

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D). – Vážená pani predsedajúca, mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany je konkrétny prejav solidarity pri rôznych živelných alebo prírodných katastrofách, keď sa zachraňujú ľudské životy a materiálne hodnoty. Jednotlivé členské štáty majú vlastné mechanizmy civilnej ochrany, ale mnohokrát je potrebná pomoc viacerých členských štátov pre rýchle zvládnutie katastrof. Lepšiu kooperáciu, viac technických prostriedkov, účinnejšiu a rýchlejšiu pomoc pri lesných požiaroch, povodniach či zemetraseniach, ktorých máme každý rok skoro v každom členskom štáte, ocení každý občan, ktorému sa takejto pomoci dostane.

Sama som pred niekoľkými rokmi ako starostka mestskej časti v Košiciach bola pri evakuácii obyvateľstva pred povodňou, preto som vlastnú skúsenosť zúročila aj podaním pozmeňovacích návrhov, ktoré sme dnes aj schválili, za čo sa vám chcem, milí kolegovia, poďakovať. Týkajú sa toho, aby pri akejkoľvek záchrane ľudí sme mysleli aj na starých a hendikepovaných ľudí, aby sme materiálno-technické a ochranné prostriedky prispôsobili aj ich zdravotnému stavu.

 
Päivitetty viimeksi: 18. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö