Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 31 май 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Механизмът за свързване на Европа след 2020 г. (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Положението в Никарагуа (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 4.Предоставяне на отговор на петиции относно справянето с несигурността и злоупотребата със срочни договори (разискване)
 5.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  5.1.Положението на лишените от свобода граждани с двойно европейско и иранско гражданство в Иран
  5.2.Защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия
  5.3.Судан, и по-конкретно положението на Нура Хюсеин Хамад
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Време за гласуване
  7.1.Положението на лишените от свобода граждани с двойно европейско и иранско гражданство в Иран (RC-B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018) (гласуване)
  7.2.Защитниците на правата на жените в Саудитска Арабия (RC-B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018) (гласуване)
  7.3.Судан, и по-конкретно положението на Нура Хюсеин Хамад (RC-B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018) (гласуване)
  7.4.Назначаване на член на комисията за подбор за Европейската прокуратура (B8-0237/2018) (гласуване)
  7.5.Манипулиране с километропоказателя при моторните превозни средства: преразглеждане на правната рамка на ЕС (A8-0155/2018 - Ismail Ertug) (гласуване)
  7.6.Механизъм за гражданска защита на Съюза (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) (гласуване)
  7.7.Механизмът за свързване на Европа след 2020 г. (RC-B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018) (гласуване)
  7.8.Положението в Никарагуа (RC-B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018) (гласуване)
  7.9.Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016 – 2020 г. (A8-0167/2018 - Linda McAvan, Dubravka Šuica) (гласуване)
  7.10.Прилагане на стратегията на ЕС за младежта (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (гласуване)
  7.11.Прилагане на Директивата за екодизайна (A8-0165/2018 - Frédérique Ries) (гласуване)
  7.12.Предоставяне на отговор на петиции относно справянето с несигурността и злоупотребата със срочни договори (B8-0238/2018) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
  8.1.Манипулиране с километропоказателя при моторните превозни средства: преразглеждане на правната рамка на ЕС (A8-0155/2018 - Ismail Ertug)
  8.2.Механизъм за гражданска защита на Съюза (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini)
  8.3.Механизмът за свързване на Европа след 2020 г. (RC-B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018)
  8.4.Положението в Никарагуа (RC-B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018)
  8.5.Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016 – 2020 г. (A8-0167/2018 - Linda McAvan, Dubravka Šuica)
  8.6.Прилагане на стратегията на ЕС за младежта (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)
  8.7.Прилагане на Директивата за екодизайна (A8-0165/2018 - Frédérique Ries)
  8.8.Предоставяне на отговор на петиции относно справянето с несигурността и злоупотребата със срочни договори (B8-0238/2018)
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Запитвания, последвани от разисквания (разискване)
  12.1.Отговор на ЕС на неприемливо сексуално поведение в организациите за оказване на помощ
  12.2.Отбелязване на Международния ден на семейството (15 май)
 13.Решения относно някои документи: вж. протокола
 14.Внасяне на документи: вж. протокола
 15.Петиции: вж. протокола
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 17.График на следващите заседания: вж. протокола
 18.Закриване на заседанието
 19.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (634 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2826 kb)
Последно осъвременяване: 18 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност