Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 31. maj 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Connecting Europe-faciliteten efter 2020 (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Situationen i Nicaragua (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Svar på andragender vedrørende bekæmpelse af usikre ansættelsesvilkår og misbrug af anvendelsen af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter (forhandling)
 5.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  5.1.Situationen for fængslede personer med dobbelt statsborgerskab (EU/Iran) i Iran
  5.2.Kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien
  5.3.Sudan, navnlig Naoura Hussein Hammads situation
 6.Genoptagelse af mødet
 7.Afstemningstid
  7.1.Situationen for fængslede personer med dobbelt statsborgerskab (EU/Iran) i Iran (RC-B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018) (afstemning)
  7.2.Kvinderettighedsforkæmpere i Saudi-Arabien (RC-B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018) (afstemning)
  7.3.Sudan, navnlig Naoura Hussein Hammads situation (RC-B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018) (afstemning)
  7.4.Udpegelse af et medlem til udvælgelsespanelet for Den Europæiske Anklagemyndighed (B8-0237/2018) (afstemning)
  7.5.Manipulation af kilometertæller i motorkøretøjer: revision af EU's retlige rammer (A8-0155/2018 - Ismail Ertug) (afstemning)
  7.6.En EU-civilbeskyttelsesmekanisme (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) (afstemning)
  7.7.Connecting Europe-faciliteten efter 2020 (RC-B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018) (afstemning)
  7.8.Situationen i Nicaragua (RC-B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018) (afstemning)
  7.9.Ligestilling og styrkelse af kvinders position: ændring af pigers og kvinders liv via EU's eksterne forbindelser 2016-2020 (A8-0167/2018 - Linda McAvan, Dubravka Šuica) (afstemning)
  7.10.Gennemførelsen af EU-ungdomsstrategien (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (afstemning)
  7.11.Gennemførelsen af direktivet om miljøvenligt design (A8-0165/2018 - Frédérique Ries) (afstemning)
  7.12.Svar på andragender vedrørende bekæmpelse af usikre ansættelsesvilkår og misbrug af anvendelsen af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter (B8-0238/2018) (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
  8.1.Manipulation af kilometertæller i motorkøretøjer: revision af EU's retlige rammer (A8-0155/2018 - Ismail Ertug)
  8.2.En EU-civilbeskyttelsesmekanisme (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini)
  8.3.Connecting Europe-faciliteten efter 2020 (RC-B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018)
  8.4.Situationen i Nicaragua (RC-B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018)
  8.5.Ligestilling og styrkelse af kvinders position: ændring af pigers og kvinders liv via EU's eksterne forbindelser 2016-2020 (A8-0167/2018 - Linda McAvan, Dubravka Šuica)
  8.6.Gennemførelsen af EU-ungdomsstrategien (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)
  8.7.Gennemførelsen af direktivet om miljøvenligt design (A8-0165/2018 - Frédérique Ries)
  8.8.Svar på andragender vedrørende bekæmpelse af usikre ansættelsesvilkår og misbrug af anvendelsen af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter (B8-0238/2018)
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 12.Større forespørgsler (forhandling)
  12.1.EU's reaktion på seksuelle overgreb begået inden for hjælpeorganisationer
  12.2.Afholdelse af den internationale familiedag (15. maj)
 13.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 14.Modtagne dokumenter: se protokollen
 15.Andragender (jf. protokollen)
 16.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 17.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 18.Hævelse af mødet
 19.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
Revideret udgave (634 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (2826 kb)
Seneste opdatering: 18. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik