Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Neljapäev, 31. mai 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Euroopa ühendamise rahastu pärast 2020. aastat (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 3.Olukord Nicaraguas (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 4.Tähtajaliste lepingutega seotud ebakindluse ja kuritarvituste kaotamist käsitlevatele petitsioonidele vastamine (arutelu)
 5.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  5.1.Iraanis vangistatud ELi ja Iraani topeltkodakondsusega isikute olukord
  5.2.Naiste õiguste kaitsjad Saudi Araabias
  5.3.Sudaan ja eelkõige Noura Hussein Hammadi juhtum
 6.Istungi jätkamine
 7.Hääletused
  7.1.Iraanis vangistatud ELi ja Iraani topeltkodakondsusega isikute olukord (RC-B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018) (hääletus)
  7.2.Naiste õiguste kaitsjad Saudi Araabias (RC-B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018) (hääletus)
  7.3.Sudaan ja eelkõige Noura Hussein Hammadi juhtum (RC-B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018) (hääletus)
  7.4.Euroopa Prokuratuuri valikukomisjoni liikme määramine (B8-0237/2018) (hääletus)
  7.5.Mootorsõidukite läbisõidumõõdikuga manipuleerimine: ELi õigusraamistiku läbivaatamine (A8-0155/2018 - Ismail Ertug) (hääletus)
  7.6.Liidu kodanikukaitse mehhanism (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) (hääletus)
  7.7.Euroopa ühendamise rahastu pärast 2020. aastat (RC-B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018) (hääletus)
  7.8.Olukord Nicaraguas (RC-B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018) (hääletus)
  7.9.Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine: naiste ja tütarlaste elu muutmine ELi välissuhete kaudu aastatel 2016–2020 (A8-0167/2018 - Linda McAvan, Dubravka Šuica) (hääletus)
  7.10.ELi noortestrateegia rakendamine (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (hääletus)
  7.11.Ökodisaini direktiivi rakendamine (A8-0165/2018 - Frédérique Ries) (hääletus)
  7.12.Tähtajaliste lepingutega seotud ebakindluse ja kuritarvituste kaotamist käsitlevatele petitsioonidele vastamine (B8-0238/2018) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
  8.1.Mootorsõidukite läbisõidumõõdikuga manipuleerimine: ELi õigusraamistiku läbivaatamine (A8-0155/2018 - Ismail Ertug)
  8.2.Liidu kodanikukaitse mehhanism (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini)
  8.3.Euroopa ühendamise rahastu pärast 2020. aastat (RC-B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018)
  8.4.Olukord Nicaraguas (RC-B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018)
  8.5.Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine: naiste ja tütarlaste elu muutmine ELi välissuhete kaudu aastatel 2016–2020 (A8-0167/2018 - Linda McAvan, Dubravka Šuica)
  8.6.ELi noortestrateegia rakendamine (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)
  8.7.Ökodisaini direktiivi rakendamine (A8-0165/2018 - Frédérique Ries)
  8.8.Tähtajaliste lepingutega seotud ebakindluse ja kuritarvituste kaotamist käsitlevatele petitsioonidele vastamine (B8-0238/2018)
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Istungi jätkamine
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
  12.1.ELi reageerimine seksuaalsele väärkäitumisele abiorganisatsioonides
  12.2.Rahvusvahelise perepäeva (15. mai) tähistamine
 13.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 14.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 15.Petitsioonid (vt protokoll)
 16.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 17.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 18.Istungi lõpp
 19.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (634 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2826 kb)
Viimane päevakajastamine: 18. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika