Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 31. toukokuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Verkkojen Eurooppa -väline vuoden 2020 jälkeen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Nicaraguan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Reagointi työsuhteiden epävarmuutta ja määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöä koskeviin vetoomuksiin (keskustelu)
 5.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  5.1.Vangittuina olevien EU:n ja Iranin kaksoiskansalaisten tilanne Iranissa
  5.2.Naisten oikeuksien puolustajat Saudi-Arabiassa
  5.3.Sudan ja erityisesti Noura Hussein Hammadin tilanne
 6.Istunnon jatkaminen
 7.Äänestykset
  7.1.Vangittuina olevien EU:n ja Iranin kaksoiskansalaisten tilanne Iranissa (RC-B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018) (äänestys)
  7.2.Naisten oikeuksien puolustajat Saudi-Arabiassa (RC-B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018) (äänestys)
  7.3.Sudan ja erityisesti Noura Hussein Hammadin tilanne (RC-B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018) (äänestys)
  7.4.Jäsenen nimittäminen Euroopan syyttäjänviraston valintalautakuntaan (B8-0237/2018) (äänestys)
  7.5.Moottoriajoneuvojen matkamittarien manipulointi: unionin lainsäädäntökehyksen tarkistaminen (A8-0155/2018 - Ismail Ertug) (äänestys)
  7.6.Unionin pelastuspalvelumekanismi (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) (äänestys)
  7.7.Verkkojen Eurooppa -väline vuoden 2020 jälkeen (RC-B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018) (äänestys)
  7.8.Nicaraguan tilanne (RC-B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018) (äänestys)
  7.9.Sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusvalta: tyttöjen ja naisten elämän muuttaminen EU:n ulkosuhteiden avulla 2016–2020 (A8-0167/2018 - Linda McAvan, Dubravka Šuica) (äänestys)
  7.10.EU:n nuorisostrategian täytäntöönpano (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (äänestys)
  7.11.Ekosuunnitteludirektiivin täytäntöönpano (A8-0165/2018 - Frédérique Ries) (äänestys)
  7.12.Reagointi työsuhteiden epävarmuutta ja määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöä koskeviin vetoomuksiin (B8-0238/2018) (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
  8.1.Moottoriajoneuvojen matkamittarien manipulointi: unionin lainsäädäntökehyksen tarkistaminen (A8-0155/2018 - Ismail Ertug)
  8.2.Unionin pelastuspalvelumekanismi (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini)
  8.3.Verkkojen Eurooppa -väline vuoden 2020 jälkeen (RC-B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018)
  8.4.Nicaraguan tilanne (RC-B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018)
  8.5.Sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusvalta: tyttöjen ja naisten elämän muuttaminen EU:n ulkosuhteiden avulla 2016–2020 (A8-0167/2018 - Linda McAvan, Dubravka Šuica)
  8.6.EU:n nuorisostrategian täytäntöönpano (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)
  8.7.Ekosuunnitteludirektiivin täytäntöönpano (A8-0165/2018 - Frédérique Ries)
  8.8.Reagointi työsuhteiden epävarmuutta ja määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöä koskeviin vetoomuksiin (B8-0238/2018)
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)
  12.1.Unionin vastaus seksuaalisiin rikkomuksiin avustusjärjestöissä
  12.2.Kansainvälisen perhepäivän viettäminen (15. toukokuuta)
 13.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 14.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 15.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 16.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 17.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 18.Istunnon päättäminen
 19.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (634 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2826 kb)
Päivitetty viimeksi: 18. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö