Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 31. mája 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Nástroj na prepájanie Európy po roku 2020 (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 3.Situácia v Nikarague (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 4.Odpovedanie na petície týkajúce sa boja proti neistote a zneužívaniu zmlúv na určitý čas (rozprava)
 5.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  5.1.Situácia osôb s dvojakým občianstvom (EÚ/Irán) väznených v Iráne
  5.2.Obhajcovia práv žien v Saudskej Arábii
  5.3.Sudán, najmä situácia Noury Hosseinovej Hammadovej
 6.Pokračovanie prerušeného rokovania
 7.Hlasovanie
  7.1.Situácia osôb s dvojakým občianstvom (EÚ/Irán) väznených v Iráne (RC-B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018) (hlasovanie)
  7.2.Obhajcovia práv žien v Saudskej Arábii (RC-B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018) (hlasovanie)
  7.3.Sudán, najmä situácia Noury Hosseinovej Hammadovej (RC-B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018) (hlasovanie)
  7.4.Vymenovanie za člena výberovej komisie Európskej prokuratúry (B8-0237/2018) (hlasovanie)
  7.5.Manipulácia s počítadlom najazdených kilometrov v motorových vozidlách: revízia právneho rámca EÚ (A8-0155/2018 - Ismail Ertug) (hlasovanie)
  7.6.Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) (hlasovanie)
  7.7.Nástroj na prepájanie Európy po roku 2020 (RC-B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018) (hlasovanie)
  7.8.Situácia v Nikarague (RC-B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018) (hlasovanie)
  7.9.Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien (A8-0167/2018 - Linda McAvan, Dubravka Šuica) (hlasovanie)
  7.10.Vykonávanie stratégie EÚ pre mládež (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (hlasovanie)
  7.11.Vykonávanie smernice o ekodizajne (A8-0165/2018 - Frédérique Ries) (hlasovanie)
  7.12.Odpovedanie na petície týkajúce sa boja proti neistote a zneužívaniu zmlúv na určitý čas (B8-0238/2018) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
  8.1.Manipulácia s počítadlom najazdených kilometrov v motorových vozidlách: revízia právneho rámca EÚ (A8-0155/2018 - Ismail Ertug)
  8.2.Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini)
  8.3.Nástroj na prepájanie Európy po roku 2020 (RC-B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018)
  8.4.Situácia v Nikarague (RC-B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018)
  8.5.Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien (A8-0167/2018 - Linda McAvan, Dubravka Šuica)
  8.6.Vykonávanie stratégie EÚ pre mládež (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)
  8.7.Vykonávanie smernice o ekodizajne (A8-0165/2018 - Frédérique Ries)
  8.8.Odpovedanie na petície týkajúce sa boja proti neistote a zneužívaniu zmlúv na určitý čas (B8-0238/2018)
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Pokračovanie prerušeného rokovania
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Väčšie interpelácie (rozprava)
  12.1.Reakcia EÚ na nevhodné sexuálne správanie v organizáciách poskytujúcich pomoc
  12.2.Oslava Medzinárodného dňa rodiny (15. máj)
 13.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 14.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 15.Petície: pozri zápisnicu
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 17.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 18.Skončenie rokovania
 19.Prerušenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (634 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2826 kb)
Posledná úprava: 18. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia