Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 31 maj 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020 (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Situationen i Nicaragua (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Besvarande av framställningar om bekämpning av otrygga anställningar och missbruk av tidsbestämda anställningsavtal (debatt)
 5.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  5.1.Situationen för personer med medborgarskap i både ett EU-land och Iran som sitter fängslade i Iran
  5.2.Försvarare av kvinnors rättigheter i Saudiarabien
  5.3.Sudan, särskilt situationen för Noura Hussein Hammad
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Omröstning
  7.1.Situationen för personer med medborgarskap i både ett EU-land och Iran som sitter fängslade i Iran (RC-B8-0254/2018, B8-0254/2018, B8-0255/2018, B8-0256/2018, B8-0257/2018, B8-0258/2018) (omröstning)
  7.2.Försvarare av kvinnors rättigheter i Saudiarabien (RC-B8-0259/2018, B8-0259/2018, B8-0260/2018, B8-0261/2018, B8-0262/2018, B8-0263/2018, B8-0264/2018, B8-0268/2018) (omröstning)
  7.3.Sudan, särskilt situationen för Noura Hussein Hammad (RC-B8-0265/2018, B8-0265/2018, B8-0266/2018, B8-0267/2018, B8-0269/2018, B8-0270/2018, B8-0271/2018) (omröstning)
  7.4.Utnämning av en ledamot av urvalskommittén för Europeiska åklagarmyndigheten (B8-0237/2018) (omröstning)
  7.5.Manipulering av vägmätare i motorfordon: översyn av EU:s rättsliga ramar (A8-0155/2018 - Ismail Ertug) (omröstning)
  7.6.En civilskyddsmekanism för unionen (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) (omröstning)
  7.7.Fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020 (RC-B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018) (omröstning)
  7.8.Situationen i Nicaragua (RC-B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018) (omröstning)
  7.9.Jämställdhet och kvinnors egenmakt: förändring av flickors och kvinnors liv med hjälp av EU:s yttre förbindelser 2016–2020 (A8-0167/2018 - Linda McAvan, Dubravka Šuica) (omröstning)
  7.10.Genomförande av EU:s ungdomsstrategi (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) (omröstning)
  7.11.Genomförande av ekodesigndirektivet (A8-0165/2018 - Frédérique Ries) (omröstning)
  7.12.Besvarande av framställningar om bekämpning av otrygga anställningar och missbruk av tidsbestämda anställningsavtal (B8-0238/2018) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
  8.1.Manipulering av vägmätare i motorfordon: översyn av EU:s rättsliga ramar (A8-0155/2018 - Ismail Ertug)
  8.2.En civilskyddsmekanism för unionen (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini)
  8.3.Fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020 (RC-B8-0242/2018, B8-0242/2018, B8-0243/2018, B8-0245/2018, B8-0246/2018, B8-0247/2018)
  8.4.Situationen i Nicaragua (RC-B8-0244/2018, B8-0244/2018, B8-0248/2018, B8-0249/2018, B8-0250/2018, B8-0251/2018, B8-0252/2018, B8-0253/2018)
  8.5.Jämställdhet och kvinnors egenmakt: förändring av flickors och kvinnors liv med hjälp av EU:s yttre förbindelser 2016–2020 (A8-0167/2018 - Linda McAvan, Dubravka Šuica)
  8.6.Genomförande av EU:s ungdomsstrategi (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)
  8.7.Genomförande av ekodesigndirektivet (A8-0165/2018 - Frédérique Ries)
  8.8.Besvarande av framställningar om bekämpning av otrygga anställningar och missbruk av tidsbestämda anställningsavtal (B8-0238/2018)
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 12.Större interpellationer (debatt)
  12.1.EU:s reaktion på sexuella övergrepp inom hjälporganisationer
  12.2.Firandet av Internationella familjedagen (den 15 maj)
 13.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 14.Inkomna dokument: se protokollet
 15.Framställningar: se protokollet
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 18.Avslutande av sammanträdet
 19.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (634 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2826 kb)
Senaste uppdatering: 18 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy