Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 11. juni 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Meddelelse fra formanden
 5.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde: se protokollen
 6.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 7.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c): se protokollen
 8.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 9.Modtagne dokumenter: se protokollen
 10.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 11.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtagne dokumenter): se protokollen
 12.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 13.Arbejdsplan
 14.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 15.Clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker og transaktionsregistre (forhandling)
 16.Fælles regler for civil luftfart og oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (forhandling)
 17.Nye tunge erhvervskøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug (forhandling)
 18.Modernisering af uddannelser i EU (forhandling)
 19.På vej til en bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk akvakultursektor (kortfattet forelæggelse)
 20.Status over det rekreative fiskeri i Den Europæiske Union (kortfattet forelæggelse)
 21.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 22.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 23.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (437 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2434 kb)
Seneste opdatering: 29. august 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik