Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Esmaspäev, 11. juuni 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Presidentuuri teatis
 5.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 6.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 7.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c) (vt protokoll)
 8.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 9.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 11.Põhjalikumad arupärimised (kodukorra art 130b) (esitamine) (vt protokoll)
 12.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 13.Tööplaan
 14.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 15.Kliirimiskohustus, teatamisnõuded, riskimaandamismeetmed ja kauplemisteabehoidlad (arutelu)
 16.Tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirjad ja Euroopa Liidu Lennundusohutusamet (arutelu)
 17.Uute raskeveokite CO2-heide ja kütusekulu (arutelu)
 18.Hariduse ajakohastamine ELis (arutelu)
 19.Liikumine jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise Euroopa vesiviljelussektori suunas (lühiettekanne)
 20.Harrastuskalapüügi olukord ELis (lühiettekanne)
 21.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 22.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 23.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (437 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2434 kb)
Viimane päevakajastamine: 29. august 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika