Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Sanatarkat istuntoselostukset
Maanantai 11. kesäkuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausuma
 4.Puhemiehen ilmoitus
 5.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 6.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 7.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 8.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 9.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 10.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 11.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat): ks. pöytäkirja
 12.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja
 13.Käsittelyjärjestys
 14.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 15.Määritysvelvollisuus, raportointivaatimukset, riskienpienentämistekniikat ja kauppatietorekisterit (keskustelu)
 16.Yhteiset siviili-ilmailua koskevat säännöt ja Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto (keskustelu)
 17.Uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöt ja polttoaineenkulutus (keskustelu)
 18.Koulutuksen nykyaikaistaminen EU:ssa (keskustelu)
 19.Tavoitteena kestävä ja kilpailukykyinen eurooppalainen vesiviljelyala (lyhyt esittely)
 20.Virkistyskalastuksen tilanne Euroopan unionissa (lyhyt esittely)
 21.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 22.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 23.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (437 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (2434 kb)
Päivitetty viimeksi: 29. elokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö