Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 11 juni 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Mededeling van de Voorzitter
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 6.Samenstelling Parlement: zie notulen
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 8.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 9.Ingekomen stukken: zie notulen
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 11.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening): zie notulen
 12.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 15.Clearingverplichting, rapportagevereisten, risicolimiteringstechnieken en transactieregisters (debat)
 16.Gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (debat)
 17.CO2-emissies en brandstofverbruik van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen (debat)
 18.De modernisering van het onderwijs in de EU (debat)
 19.Naar een duurzame en concurrerende Europese aquacultuursector (korte presentatie)
 20.Stand van zaken van de recreatievisserij in de EU (korte presentatie)
 21.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 22.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 23.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (437 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2434 kb)
Laatst bijgewerkt op: 29 augustus 2018Juridische mededeling - Privacybeleid