Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Poniedziałek, 11 czerwca 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego / Przewodniczącej
 4.Komunikat Przewodniczącego
 5.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 6.Skład Parlamentu: patrz protokół
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 8.Sprostowania (art. 231 Regulaminu): patrz protokół
 9.Składanie dokumentów: patrz protokół
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów): patrz protokół
 11.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (składanie dokumentów): Patrz protokól
 12.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu: patrz protokół
 13.Porządek obrad
 14.Skład komisji i delegacji: patrz protokół
 15.Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka i repozytoria transakcji (debata)
 16.Wspólne zasady w dziedzinie lotnictwa cywilnego i Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (debata)
 17.Emisje CO2 z nowych pojazdów ciężkich i zużycie paliwa przez takie pojazdy (debata)
 18.Modernizacja edukacji w UE (debata)
 19.Dążenie do zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego sektora akwakultury (krótka prezentacja)
 20.Sytuacja w zakresie połowów rekreacyjnych w UE (krótka prezentacja)
 21.Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 23.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (437 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2434 kb)
Ostatnia aktualizacja: 29 sierpnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności