Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 11. júna 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenie predsedníctva
 4.Oznámenie predsedníctva
 5.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 6.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 7.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 9.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 10.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 11.Väčšie interpelácie článok 130b rokovacieho poriadku (predloženie): pozri zápisnicu
 12.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 13.Program práce
 14.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 15.Zúčtovacia povinnosť, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika a archívy obchodných údajov (rozprava)
 16.Spoločné pravidlá v oblasti civilného letectva a Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (rozprava)
 17.Emisie CO2 a spotreba paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel (rozprava)
 18.Modernizácia vzdelávania v EÚ (rozprava)
 19.Vytváranie udržateľného a konkurencieschopného európskeho odvetvia akvakultúry: súčasný stav a budúce výzvy (stručná prezentácia)
 20.Súčasný stav rekreačného rybolovu v Európskej únii (stručná prezentácia)
 21.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 22.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 23.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (437 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2434 kb)
Posledná úprava: 29. augusta 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia