Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Måndagen den 11 juni 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalande av talmannen
 4.Meddelande från talmannen
 5.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 6.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 7.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 8.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 9.Inkomna dokument: se protokollet
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 11.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument): se protokollet
 12.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 13.Arbetsplan
 14.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 15.Clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna och transaktionsregister (debatt)
 16.Gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (debatt)
 17.Nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning (debatt)
 18.Modernisering av utbildningen i EU (debatt)
 19.En hållbar och konkurrenskraftig europeisk vattenbrukssektor (kortfattad redogörelse)
 20.Läget för fritidsfisket i EU (kortfattad redogörelse)
 21.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 23.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (437 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2434 kb)
Senaste uppdatering: 29 augusti 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy