Index 
 Previous 
 Next 
 Full text 
Procedure : 2017/0111(COD)
Document stages in plenary
Document selected : A8-0010/2018

Texts tabled :

A8-0010/2018

Debates :

PV 11/06/2018 - 17
CRE 11/06/2018 - 17

Votes :

PV 08/02/2018 - 12.5
CRE 08/02/2018 - 12.5
PV 12/06/2018 - 5.4
Explanations of votes

Texts adopted :

P8_TA(2018)0246

Verbatim report of proceedings
Tuesday, 12 June 2018 - Strasbourg Revised edition

6.4. CO2 emissions from and fuel consumption of new heavy-duty vehicles (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli)
Video of the speeches
 

Dichiarazioni di voto orali

 
  
MPphoto
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL). – Señor presidente, es muy buena noticia que podamos garantizar, por fin, un sistema eficiente de monitorización y de notificación de las emisiones de vehículos pesados. Es un paso importante, aunque no sea un paso definitivo. Creemos que sería oportuno hablar también aquí del transporte de los alimentos, un tema precisamente en el que el mundo rural y el mundo urbano se encuentran de frente; porque tenemos que volver al consumo de proximidad, a conectar campo y ciudad si de verdad queremos salvar este planeta.

Hay informes que estiman que los volúmenes de mercancías transportadas por carretera aumentarán en Europa a un promedio anual de un 3 % hasta 2020; por eso, la mejora en la eficiencia de los combustibles y de los vehículos tal vez no sea suficiente. Necesitamos una legislación europea que de verdad combata la contaminación del aire, que camine hacia la práctica eliminación de los vehículos que funcionan con motor de combustión, que son, precisamente, la principal causa de este tipo de contaminación.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Pane předsedající, já jsem hlasoval pro návrh této zprávy, protože cílem zprávy je odstranění znalostního nedostatku a dosažení transparentnosti trhu. Díky tomuto kroku bude možné relevantní údaje vypočítané výrobci v souladu s certifikační metodikou sledovat a zpřístupňovat je veřejnosti.

Tyto údaje sdělované Komisi budou moci být také předány třetím stranám, což oceňuji, které o to tedy požádají. Tyto třetí strany, mimo jiné univerzity, regionální vlády, nevládní organizace, budou tedy mít možnost nezávisle ověřovat pravdivost těchto údajů, které výrobci poskytnou, a zabránit tak novým skandálům, jako byl např. skandál související s emisemi z naftových motorů.

Dalším navazujícím krokem je stanovení přísnějších norem pro emise CO2 u těžkých vozidel v souladu s Pařížskou úmluvou. Tady bych chtěl říci, já samozřejmě podporuji Pařížskou úmluvu a z tohoto důvodu jsem podpořil i návrh této zprávy.

 
  
MPphoto
 

  Zoltán Balczó (NI). – Elnök Úr! A nehézgépjárművek az Unió széndioxid-kibocsátásának 5 százalékáért felelősek, ezért a szabályozás indokolt ezen a területen. A jelenlegi uniós keretek nem teszik lehetővé, hogy a rendelkezésre álló információk összehasonlítóak legyenek. Ez a helyzet így nem ösztönzi a piaci szereplőket az energiahatékonyság fokozására és az innovációra.

A rendelet az EU-ban nyilvántartásba vett új nehézgépjárművek széndioxid-kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának nyomon követését szolgálja. Az adatokat az Európai Környezetvédelmi Ügynökség fogja kezelni, amit a tagállami hatóságok és a gépjárműgyártók nyújtanak be, és ezek nyilvánosan hozzáférhetőek lesznek. A javaslat kétségtelenül pozitív eredményeket fog hozni az üzemanyag-hatékonyság növekedése, és a légszennyezés csökkentése terén. Fentiekre való tekintettel támogattam a javaslatot.

 
  
MPphoto
 

  José Inácio Faria (PPE). – Votei favoravelmente este dossiê porque entendo que, para cumprir com as metas do Acordo de Paris, todos os setores de atividade têm de dar a sua contribuição e a realidade é que o mercado de veículos pesados está a demorar a adaptar-se à nova realidade, que exige uma maior eficiência do setor para podermos cumprir com a redução das emissões de CO2.

Sem uma regulação que seja simultaneamente ambiciosa e eficaz nunca lá chegaremos. Os Estados-Membros e o setor empresarial que entendem a prioridade das alterações climáticas pedem reduções da ordem dos 24% nas emissões de CO2 para veículos pesados. O setor precisa de medidas que obriguem ao cumprimento destes objetivos e que seja um claro sinal de que a mudança é imediata. Precisamos de mais transparência na monitorização e verificação das emissões de CO2 e vejo com bons olhos a harmonização europeia através do sistema de testes Vecto para uma maior comparabilidade entre veículos, que se utilizem medições de tempo real e que laboratórios independentes possam verificar os dados. Espero que este seja um caminho para acabar com as culpas que tem adiado o inevitável.

 
  
MPphoto
 

  Branislav Škripek (ECR). – Vážený pán predsedajúci, ja som rád podporil toto uznesenie, pretože úsilie o postupné znižovanie emisií je správne, samozrejme. Nákladná doprava vytvára približne štvrtinu emisií v rámci cestnej dopravy a tento podiel stále rastie, a preto je dôležité motivovať výrobcov, aby vyrábali nielen bezpečnejšie, ale aj ekologickejšie vozidlá. O to viac, že Európska únia je na rozdiel od krajín, ako sú Spojené štáty, Čína, Kanada alebo Japonsko, jediným celkom, ktorý neuplatňuje limity na emisie kamiónov. Myslím si, že to je taká prekvapivá vec, pretože toto je veľmi vážne. Tie emisie kamiónov sú obrovské. Je však rovnako dôležité, aby členské štáty prichádzali s konkrétnymi riešeniami na pomoc ľuďom, ktorí stratia v budúcnosti prácu v ekologicky náročných odvetviach, pretože cestná doprava, či už nákladná či autobusová, je nie len ekologicky náročná, ale aj oblasť ohrozená robotizáciou, a to autonómnymi automobilmi. Aj preto sa musíme zamyslieť, či nové dokonalejšie automobily nepredražia prepravné služby a nebudú vážnym zásahom do odvetvia. Predsa tu pracuje množstvo ľudí, aj na Slovensku, a majú dôležité obchodné kontrakty so zahraničím, ktoré nepriamo zamestnávajú množstvo ľudí na Slovensku.

 
Last updated: 18 September 2018Legal notice - Privacy policy