Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 12 юни 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 28 и 29 юни 2018 г. (разискване)
 3.Пакетът за Икономическия и паричен съюз (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Време за гласуване
  5.1.Актуално състояние на любителския риболов в Европейския съюз (A8-0191/2018 - Norica Nicolai) (гласуване)
  5.2.Задължение за клиринг, изисквания за отчетност и техники за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати и регистрите на трансакции (A8-0181/2018 - Werner Langen) (гласуване)
  5.3.Общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз (A8-0364/2016 - Marian-Jean Marinescu) (гласуване)
  5.4.Емисии на CO2 от разхода на гориво на нови тежки превозни средства (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli) (гласуване)
  5.5.Модернизиране на образованието в ЕС (A8-0173/2018 - Krystyna Łybacka) (гласуване)
  5.6.Към устойчив и конкурентоспособен европейски сектор на аквакултурите (A8-0186/2018 - Carlos Iturgaiz) (гласуване)
 6.Обяснение на вот
  6.1.Актуално състояние на любителския риболов в Европейския съюз (A8-0191/2018 - Norica Nicolai)
  6.2.Задължение за клиринг, изисквания за отчетност и техники за намаляване на риска за договорите за извънборсови деривати и регистрите на трансакции (A8-0181/2018 - Werner Langen)
  6.3.Общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз (A8-0364/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  6.4.Емисии на CO2 от разхода на гориво на нови тежки превозни средства (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli)
  6.5.Модернизиране на образованието в ЕС (A8-0173/2018 - Krystyna Łybacka)
  6.6.Към устойчив и конкурентоспособен европейски сектор на аквакултурите (A8-0186/2018 - Carlos Iturgaiz)
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 10.Ядреното споразумение с Иран (разискване)
 11.Преговори във връзка с осъвременяването на Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили (разискване)
 12.Представяне на годишния доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (разискване)
 13.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 14.Внасяне на документи: вж. протокола
 15.Окупирани територии в Грузия десет години след руската инвазия (разискване)
 16.Отношенията между ЕС и НАТО (разискване)
 17.Допълнителна макрофинансова помощ за Украйна (разискване)
 18.Киберотбрана (разискване)
 19.Политиката на сближаване и кръговата икономика (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 21.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (1056 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (4879 kb)
Последно осъвременяване: 18 септември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност