Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Úterý, 12. června 2018 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 28. a 29. června 2018 (rozprava)
 3.Balíček týkající se HMU, který Evropská komise zveřejnila 6. prosince 2017 (rozprava)
 4.Pokračování denního zasedání
 5.Hlasování
  5.1.Aktuální stav rekreačního rybolovu v Evropské unii (A8-0191/2018 - Norica Nicolai) (hlasování)
  5.2.Povinnost clearingu, požadavky na oznamování a techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv a registrace registrů obchodních údajů (A8-0181/2018 - Werner Langen) (hlasování)
  5.3.Společná pravidla v oblasti civilního letectví a Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (A8-0364/2016 - Marian-Jean Marinescu) (hlasování)
  5.4.Emise CO2 a spotřeba paliva u nových těžkých vozidel (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli) (hlasování)
  5.5.Modernizace vzdělávání v EU (A8-0173/2018 - Krystyna Łybacka) (hlasování)
  5.6.Na cestě k udržitelnému a konkurenceschopnému evropskému odvětví akvakultury (A8-0186/2018 - Carlos Iturgaiz) (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
  6.1.Aktuální stav rekreačního rybolovu v Evropské unii (A8-0191/2018 - Norica Nicolai)
  6.2.Povinnost clearingu, požadavky na oznamování a techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv a registrace registrů obchodních údajů (A8-0181/2018 - Werner Langen)
  6.3.Společná pravidla v oblasti civilního letectví a Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (A8-0364/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  6.4.Emise CO2 a spotřeba paliva u nových těžkých vozidel (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli)
  6.5.Modernizace vzdělávání v EU (A8-0173/2018 - Krystyna Łybacka)
  6.6.Na cestě k udržitelnému a konkurenceschopnému evropskému odvětví akvakultury (A8-0186/2018 - Carlos Iturgaiz)
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 10.Jaderná dohoda s Íránem (rozprava)
 11.Jednání o modernizaci dohody o přidružení EU-Chile (rozprava)
 12.Prezentace výroční zprávy o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2017 a politiky EU v této oblasti (rozprava)
 13.Oprava (článek 231 jednacího řádu): viz zápis
 14.Předložení dokumentů: viz zápis
 15.Okupovaná gruzínská území deset let po ruské invazi (rozprava)
 16.Vzájemné vztahy EU-NATO (rozprava)
 17.Další makrofinanční pomoc Ukrajině (rozprava)
 18.Kybernetická obrana (rozprava)
 19.Politika soudržnosti a oběhové hospodářství (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 21.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1056 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (4879 kb)
Poslední aktualizace: 18. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí