Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Tirsdag den 12. juni 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 28. og 29. juni 2018 (forhandling)
 3.Pakken om Den Økonomiske og Monetære Union (forhandling)
 4.Genoptagelse af mødet
 5.Afstemningstid
  5.1.Status over det rekreative fiskeri i Den Europæiske Union (A8-0191/2018 - Norica Nicolai) (afstemning)
  5.2.Clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler og transaktionsregistre (A8-0181/2018 - Werner Langen) (afstemning)
  5.3.Fælles regler for civil luftfart og oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (A8-0364/2016 - Marian-Jean Marinescu) (afstemning)
  5.4.Nye tunge erhvervskøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli) (afstemning)
  5.5.Modernisering af uddannelser i EU (A8-0173/2018 - Krystyna Łybacka) (afstemning)
  5.6.På vej til en bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk akvakultursektor (A8-0186/2018 - Carlos Iturgaiz) (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
  6.1.Status over det rekreative fiskeri i Den Europæiske Union (A8-0191/2018 - Norica Nicolai)
  6.2.Clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler og transaktionsregistre (A8-0181/2018 - Werner Langen)
  6.3.Fælles regler for civil luftfart og oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (A8-0364/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  6.4.Nye tunge erhvervskøretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli)
  6.5.Modernisering af uddannelser i EU (A8-0173/2018 - Krystyna Łybacka)
  6.6.På vej til en bæredygtig og konkurrencedygtig europæisk akvakultursektor (A8-0186/2018 - Carlos Iturgaiz)
 7.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 10.Atomaftalen med Iran (forhandling)
 11.Forhandlingerne om den moderniserede associeringsaftale mellem EU og Chile (forhandling)
 12.Forelæggelse af årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden i 2017 og EU's politik på området (forhandling)
 13.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 14.Modtagne dokumenter: se protokollen
 15.De besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (forhandling)
 16.Forbindelserne mellem EU og NATO (forhandling)
 17.Supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine (forhandling)
 18.Cyberforsvar (forhandling)
 19.Samhørighedspolitikken og den cirkulære økonomi (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 21.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (1056 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (4879 kb)
Seneste opdatering: 18. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik