Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Teisipäev, 12. juuni 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Euroopa Ülemkogu 28.–29. juuni 2018. aasta kohtumise ettevalmistamine (arutelu)
 3.Majandus- ja rahaliidu pakett (arutelu)
 4.Istungi jätkamine
 5.Hääletused
  5.1.Harrastuskalapüügi olukord ELis (A8-0191/2018 - Norica Nicolai) (hääletus)
  5.2.Keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute kliirimiskohustus, teatamisnõuded ja riskimaandamismeetmed ning kauplemisteabehoidlad (A8-0181/2018 - Werner Langen) (hääletus)
  5.3.Tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirjad ja Euroopa Liidu Lennundusohutusamet (A8-0364/2016 - Marian-Jean Marinescu) (hääletus)
  5.4.Uute raskeveokite CO2-heide ja kütusekulu (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli) (hääletus)
  5.5.Hariduse ajakohastamine ELis (A8-0173/2018 - Krystyna Łybacka) (hääletus)
  5.6.Liikumine jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise Euroopa vesiviljelussektori suunas (A8-0186/2018 - Carlos Iturgaiz) (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
  6.1.Harrastuskalapüügi olukord ELis (A8-0191/2018 - Norica Nicolai)
  6.2.Keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute kliirimiskohustus, teatamisnõuded ja riskimaandamismeetmed ning kauplemisteabehoidlad (A8-0181/2018 - Werner Langen)
  6.3.Tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirjad ja Euroopa Liidu Lennundusohutusamet (A8-0364/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  6.4.Uute raskeveokite CO2-heide ja kütusekulu (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli)
  6.5.Hariduse ajakohastamine ELis (A8-0173/2018 - Krystyna Łybacka)
  6.6.Liikumine jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise Euroopa vesiviljelussektori suunas (A8-0186/2018 - Carlos Iturgaiz)
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 8.Istungi jätkamine
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 10.Tuumakokkulepe Iraaniga (arutelu)
 11.ELi ja Tšiili assotsieerimislepingu ajakohastamise läbirääkimised (arutelu)
 12.Inimõigusi ja demokraatiat maailmas 2017. aastal ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitleva aastaaruande tutvustus (arutelu)
 13.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 14.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 15.Gruusia okupeeritud alad kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (arutelu)
 16.ELi ja NATO suhted (arutelu)
 17.Täiendava makromajandusliku finantsabi andmine Ukrainale (arutelu)
 18.Küberkaitse (arutelu)
 19.Ühtekuuluvuspoliitika ja ringmajandus (arutelu)
 20.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 21.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1056 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (4879 kb)
Viimane päevakajastamine: 18. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika