Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 12 czerwca 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 28–29 czerwca 2018 r. (debata)
 3.Pakiet dotyczący unii gospodarczej i walutowej (debata)
 4.Wznowienie posiedzenia
 5.Głosowanie
  5.1.Sytuacja w zakresie połowów rekreacyjnych w UE (A8-0191/2018 - Norica Nicolai) (głosowanie)
  5.2.Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i repozytoria transakcji (A8-0181/2018 - Werner Langen) (głosowanie)
  5.3.Wspólne zasady w dziedzinie lotnictwa cywilnego i Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (A8-0364/2016 - Marian-Jean Marinescu) (głosowanie)
  5.4.Emisje CO2 z nowych pojazdów ciężkich i zużycie paliwa przez takie pojazdy (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli) (głosowanie)
  5.5.Modernizacja edukacji w UE (A8-0173/2018 - Krystyna Łybacka) (głosowanie)
  5.6.Dążenie do zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego sektora akwakultury (A8-0186/2018 - Carlos Iturgaiz) (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  6.1.Sytuacja w zakresie połowów rekreacyjnych w UE (A8-0191/2018 - Norica Nicolai)
  6.2.Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i repozytoria transakcji (A8-0181/2018 - Werner Langen)
  6.3.Wspólne zasady w dziedzinie lotnictwa cywilnego i Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (A8-0364/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  6.4.Emisje CO2 z nowych pojazdów ciężkich i zużycie paliwa przez takie pojazdy (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli)
  6.5.Modernizacja edukacji w UE (A8-0173/2018 - Krystyna Łybacka)
  6.6.Dążenie do zrównoważonego i konkurencyjnego europejskiego sektora akwakultury (A8-0186/2018 - Carlos Iturgaiz)
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 10.Porozumienie jądrowe z Iranem (debata)
 11.Negocjacje dotyczące zmodernizowania układu o stowarzyszeniu UE–Chile (debata)
 12.Przedstawienie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie (debata)
 13.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu): Patrz protokól
 14.Składanie dokumentów: patrz protokół
 15.Okupowane terytoria gruzińskie dziesięć lat po inwazji rosyjskiej (debata)
 16.Stosunki UE-NATO (debata)
 17.Udzielenie dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie (debata)
 18.Cyberobrona (debata)
 19.Polityka spójności i gospodarka o obiegu zamkniętym (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 21.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (1056 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (4879 kb)
Ostatnia aktualizacja: 18 września 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności