Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 12 juni 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förberedelserna inför Europeiska rådets möte den 28–29 juni 2018 (debatt)
 3.EMU-paketet (debatt)
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Omröstning
  5.1.Läget för fritidsfisket i EU (A8-0191/2018 - Norica Nicolai) (omröstning)
  5.2.Clearingkravet, rapporteringskraven och riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivat och transaktionsregister (A8-0181/2018 - Werner Langen) (omröstning)
  5.3.Gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (A8-0364/2016 - Marian-Jean Marinescu) (omröstning)
  5.4.Nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli) (omröstning)
  5.5.Modernisering av utbildningen i EU (A8-0173/2018 - Krystyna Łybacka) (omröstning)
  5.6.En hållbar och konkurrenskraftig europeisk vattenbrukssektor (A8-0186/2018 - Carlos Iturgaiz) (omröstning)
 6.Röstförklaringar
  6.1.Läget för fritidsfisket i EU (A8-0191/2018 - Norica Nicolai)
  6.2.Clearingkravet, rapporteringskraven och riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivat och transaktionsregister (A8-0181/2018 - Werner Langen)
  6.3.Gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (A8-0364/2016 - Marian-Jean Marinescu)
  6.4.Nya tunga fordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli)
  6.5.Modernisering av utbildningen i EU (A8-0173/2018 - Krystyna Łybacka)
  6.6.En hållbar och konkurrenskraftig europeisk vattenbrukssektor (A8-0186/2018 - Carlos Iturgaiz)
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 10.Kärnteknikavtalet med Iran (debatt)
 11.Förhandlingar om det moderniserade associeringsavtalet EU-Chile (debatt)
 12.Presentation av årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2017 och Europeiska unionens politik på området (debatt)
 13.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 14.Inkomna dokument: se protokollet
 15.Georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (debatt)
 16.Förbindelserna EU-Nato (debatt)
 17.Ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina (debatt)
 18.It-försvar (debatt)
 19.Sammanhållningspolitiken och den cirkulära ekonomin (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1056 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (4879 kb)
Senaste uppdatering: 18 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy