Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2018(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0158/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0158/2018

Συζήτηση :

PV 12/06/2018 - 11
CRE 12/06/2018 - 11

Ψηφοφορία :

PV 13/06/2018 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0256

Συζητήσεις
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

9.3. Διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής (A8-0158/2018 - Charles Tannock)
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
MPphoto
 

  Adam Szejnfeld (PPE). – Panie Przewodniczący! Sprawozdanie, o którym mówimy, na posiedzeniu komisji AFET przeszło stosunkiem głosów 45 do 0. Trudno się dziwić. Chile to jest, powiedziałbym, „kawał dobrej Europy” w Ameryce Południowej. To jest także bardzo ważne państwo członkowskie Unii Narodów Południowoamerykańskich oraz Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Unię Europejską i Chile wiążą nie tylko historia i tradycja, ale również silne więzy społeczne i gospodarcze. Mamy także własne interesy i wspólne cele. Dlatego bardzo ważne jest dokonanie i realizacja projektu zmodernizowania układu o współpracy między Unią Europejską i Chile. Właściwie staje się to oczywistością, co widzimy po głosowaniu w komisji. Dlatego głosowałem za tym sprawozdaniem.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (ECR). – Må jeg ikke starte med - til protokollen - at spørge, hvorfor vi skal sidde og kigge på flag fra et territorium, der ligger i Mellemøsten? Der sidder ikke engang nogen medlemmer bag pultene. Kunne de ikke blive fjernet? Jeg troede ikke man på den måde måtte komme med visuelle markeringer her i salen.

Når det så er sagt, så i forhold til frihandel: Denne betænkning er bestemt et skridt i den rigtige retning. I de kommende 10-15 år vil 95 % af verdens vækst ske uden for EU. Derfor er det fuldstændig afgørende, at vi får lavet samhandelsaftaler, både med de vækstende økonomier i Mercosur, men sandelig også med USA og Asien og andre steder på kloden. Vi kan ikke - selvom man nogen gange tror det, når man hører taler her fra mødesalen - bare isolere os i den lille kerne af lande, som nu en gang er EU. Væksten og vejen frem kommer i fremtiden til at ske mange andre steder, end i EU. Derfor er det her et lille skridt i den rigtige retning.

 
Τελευταία ενημέρωση: 20 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου