Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Středa, 13. června 2018 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis
 3.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu): viz zápis
 4.První výroční podpisu Istanbulské úmluvy: současná situace (rozprava)
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Rozprava s premiérem Nizozemska Markem Ruttem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 7.Pokračování denního zasedání
 8.Hlasování
  8.1.Složení Evropského parlamentu (A8-0207/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) (hlasování)
  8.2.Insolvenčním řízení: aktualizace příloh nařízení (A8-0174/2018 - Tadeusz Zwiefka) (hlasování)
  8.3.Dohoda mezi EU a Islandem o doplňkových pravidlech v oblasti vnějších hranic a víz na období 2014–2020 (A8-0196/2018 - Anders Primdahl Vistisen) (hlasování)
  8.4.Dohoda mezi EU a Švýcarskem o doplňkových pravidlech v oblasti vnějších hranic a víz na období 2014–2020 (A8-0195/2018 - Claude Moraes) (hlasování)
  8.5.Provedení zbývajících ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Bulharsku a Rumunsku (A8-0192/2018 - Monica Macovei) (hlasování)
  8.6.Politika soudržnosti a oběhové hospodářství (A8-0184/2018 - Davor Škrlec) (hlasování)
  8.7.Další makrofinanční pomoc Ukrajině (A8-0183/2018 - Jarosław Wałęsa) (hlasování)
  8.8.Jednání o modernizaci dohody o přidružení EU-Chile (A8-0158/2018 - Charles Tannock) (hlasování)
  8.9.Vzájemné vztahy EU-NATO (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu) (hlasování)
  8.10.Kybernetická obrana (A8-0189/2018 - Urmas Paet) (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
  9.1.Politika soudržnosti a oběhové hospodářství (A8-0184/2018 - Davor Škrlec)
  9.2.Další makrofinanční pomoc Ukrajině (A8-0183/2018 - Jarosław Wałęsa)
  9.3.Jednání o modernizaci dohody o přidružení EU-Chile (A8-0158/2018 - Charles Tannock)
  9.4.Vzájemné vztahy EU-NATO (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu)
  9.5.Kybernetická obrana (A8-0189/2018 - Urmas Paet)
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 13.Nezávislost soudnictví v Polsku (rozprava)
 14.Naléhavé humanitární situace ve Středomoří a solidarita v EU (rozprava)
 15.Složení Parlamentu: viz zápis
 16.Test přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání (rozprava)
 17.Jednání o nové dohodě o partnerství s africkými, karibskými a tichomořskými státy (rozprava)
 18.Uplatňování rámce EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů a návazné kroky (rozprava)
 19.Zlepšování jazykového vzdělávání a vzájemné uznávání jazykových znalostí v EU (rozprava)
 20.Členství ve výborech: viz zápis
 21.Uzavření trhu EU se slonovinou za účelem boje proti pytláctví (rozprava)
 22.Strukturální a finanční překážky v přístupu ke kultuře (rozprava)
 23.Předložení dokumentů: viz zápis
 24.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 25.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu): viz zápis
 26.Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis
 27.Ukončení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (1069 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (5033 kb)
Poslední aktualizace: 20. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí