Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Onsdag den 13. juni 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (godkendelse) (artikel 69c): se protokollen
 4.Første årsdag efter undertegnelsen af Istanbulkonventionen: status (forhandling)
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Drøftelse med Nederlandenes premierminister, Mark Rutte, om Europas fremtid (forhandling)
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Afstemningstid
  8.1.Europa-Parlamentets sammensætning (A8-0207/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) (afstemning)
  8.2.Insolvensbehandling: opdatering af bilagene til forordningen (A8-0174/2018 - Tadeusz Zwiefka) (afstemning)
  8.3.Aftale mellem EU og Island om supplerende regler vedrørende de ydre grænser og den fælles visumpolitik for 2014-2020 (A8-0196/2018 - Anders Primdahl Vistisen) (afstemning)
  8.4.Aftale mellem EU og Schweiz om supplerende regler vedrørende de ydre grænser og den fælles visumpolitik for 2014-2020 (A8-0195/2018 - Claude Moraes) (afstemning)
  8.5.Anvendelse af de resterende bestemmelser i Schengenreglerne om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien (A8-0192/2018 - Monica Macovei) (afstemning)
  8.6.Samhørighedspolitikken og den cirkulære økonomi (A8-0184/2018 - Davor Škrlec) (afstemning)
  8.7.Supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine (A8-0183/2018 - Jarosław Wałęsa) (afstemning)
  8.8.Forhandlingerne om den moderniserede associeringsaftale mellem EU og Chile (A8-0158/2018 - Charles Tannock) (afstemning)
  8.9.Forbindelserne mellem EU og NATO (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu) (afstemning)
  8.10.Cyberforsvar (A8-0189/2018 - Urmas Paet) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
  9.1.Samhørighedspolitikken og den cirkulære økonomi (A8-0184/2018 - Davor Škrlec)
  9.2.Supplerende makrofinansiel bistand til Ukraine (A8-0183/2018 - Jarosław Wałęsa)
  9.3.Forhandlingerne om den moderniserede associeringsaftale mellem EU og Chile (A8-0158/2018 - Charles Tannock)
  9.4.Forbindelserne mellem EU og NATO (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu)
  9.5.Cyberforsvar (A8-0189/2018 - Urmas Paet)
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 13.Retsvæsenets uafhængighed i Polen (forhandling)
 14.Humanitære nødsituationer i Middelhavsområdet og solidaritet i EU (forhandling)
 15.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 16.Proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv (forhandling)
 17.Forhandlinger om en ny partnerskabsaftale mellem EU og AVS-landene (forhandling)
 18.Gennemførelse og opfølgning af EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration (forhandling)
 19.Forbedring af sprogindlæring og gensidig anerkendelse af sprogkundskaber i EU (forhandling)
 20.Udvalgenes sammensætning: se protokollen
 21.Lukning af EU's marked for elfenben for at bekæmpe krybskytteri (forhandling)
 22.Strukturelle og økonomiske hindringer i adgangen til kultur (forhandling)
 23.Modtagne dokumenter: se protokollen
 24.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 25.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 26.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 27.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (1069 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (5033 kb)
Seneste opdatering: 20. september 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik