Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Πρώτη επέτειος της υπογραφής της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης: τρέχουσα κατάσταση (συζήτηση)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό των Κάτω Χωρών Mark Rutte σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (A8-0207/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) (ψηφοφορία)
  8.2.Διαδικασίες αφερεγγυότητας: επικαιροποιημένα παραρτήματα του κανονισμού (A8-0174/2018 - Tadeusz Zwiefka) (ψηφοφορία)
  8.3.Συμφωνία ΕΕ- Ισλανδίας για συμπληρωματικούς κανόνες στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων για την περίοδο 2014-2020 (A8-0196/2018 - Anders Primdahl Vistisen) (ψηφοφορία)
  8.4.Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας για συμπληρωματικούς κανόνες στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων για την περίοδο 2014-2020 (A8-0195/2018 - Claude Moraes) (ψηφοφορία)
  8.5.Εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν που αφορούν το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία (A8-0192/2018 - Monica Macovei) (ψηφοφορία)
  8.6.Πολιτική συνοχής και κυκλική οικονομία (A8-0184/2018 - Davor Škrlec) (ψηφοφορία)
  8.7.Περαιτέρω μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουκρανία (A8-0183/2018 - Jarosław Wałęsa) (ψηφοφορία)
  8.8.Διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής (A8-0158/2018 - Charles Tannock) (ψηφοφορία)
  8.9.Σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu) (ψηφοφορία)
  8.10.Άμυνα στον κυβερνοχώρο (A8-0189/2018 - Urmas Paet) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
  9.1.Πολιτική συνοχής και κυκλική οικονομία (A8-0184/2018 - Davor Škrlec)
  9.2.Περαιτέρω μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουκρανία (A8-0183/2018 - Jarosław Wałęsa)
  9.3.Διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής (A8-0158/2018 - Charles Tannock)
  9.4.Σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu)
  9.5.Άμυνα στον κυβερνοχώρο (A8-0189/2018 - Urmas Paet)
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στην Πολωνία (συζήτηση)
 14.Καταστάσεις έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης στη Μεσόγειο και αλληλεγγύη στην ΕΕ (συζήτηση)
 15.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Έλεγχος της αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (συζήτηση)
 17.Διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ (συζήτηση)
 18.Εφαρμογή και παρακολούθηση του πλαισίου της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά (συζήτηση)
 19.Βελτίωση της εκμάθησης γλωσσών και αμοιβαία αναγνώριση των γλωσσικών δεξιοτήτων στην ΕΕ (συζήτηση)
 20.Σύνθεση των επιτροπών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Κλείσιμο της αγοράς ελεφαντοστού στην ΕΕ για την καταπολέμηση της λαθροθηρίας (συζήτηση)
 22.Διαρθρωτικοί και οικονομικοί φραγμοί στην πρόσβαση στον πολιτισμό (συζήτηση)
 23.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 27.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (1069 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (5033 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 20 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου