Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Kolmapäev, 13. juuni 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 3.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (artikkel 69c) (vt protokoll)
 4.Olukord aasta pärast Istanbuli konventsiooni allkirjastamist (arutelu)
 5.Istungi jätkamine
 6.Euroopa tulevikku käsitlev arutelu Hollandi peaministri Mark Ruttega (arutelu)
 7.Istungi jätkamine
 8.Hääletused
  8.1.Euroopa Parlamendi koosseis (A8-0207/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) (hääletus)
  8.2.Maksejõuetusmenetluse määruse lisade ajakohastamine (A8-0174/2018 - Tadeusz Zwiefka) (hääletus)
  8.3.ELi ja Islandi leping välispiire ja viisasid puudutavate täiendavate normide kohta aastateks 2014–2020 (A8-0196/2018 - Anders Primdahl Vistisen) (hääletus)
  8.4.ELi ja Šveitsi leping välispiire ja viisasid puudutavate täiendavate eeskirjade kohta aastateks 2014–2020 (A8-0195/2018 - Claude Moraes) (hääletus)
  8.5.Schengeni infosüsteemiga seotud Schengeni acquis’ ülejäänud sätete rakendamine Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias (A8-0192/2018 - Monica Macovei) (hääletus)
  8.6.Ühtekuuluvuspoliitika ja ringmajandus (A8-0184/2018 - Davor Škrlec) (hääletus)
  8.7.Täiendava makromajandusliku finantsabi andmine Ukrainale (A8-0183/2018 - Jarosław Wałęsa) (hääletus)
  8.8.ELi ja Tšiili assotsieerimislepingu ajakohastamise läbirääkimised (A8-0158/2018 - Charles Tannock) (hääletus)
  8.9.ELi ja NATO suhted (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu) (hääletus)
  8.10.Küberkaitse (A8-0189/2018 - Urmas Paet) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
  9.1.Ühtekuuluvuspoliitika ja ringmajandus (A8-0184/2018 - Davor Škrlec)
  9.2.Täiendava makromajandusliku finantsabi andmine Ukrainale (A8-0183/2018 - Jarosław Wałęsa)
  9.3.ELi ja Tšiili assotsieerimislepingu ajakohastamise läbirääkimised (A8-0158/2018 - Charles Tannock)
  9.4.ELi ja NATO suhted (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu)
  9.5.Küberkaitse (A8-0189/2018 - Urmas Paet)
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Istungi jätkamine
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 13.Kohtusüsteemi sõltumatus Poolas (arutelu)
 14.Humanitaarhädaolukorrad Vahemerel ja ELi liikmesriikide solidaarsus (arutelu)
 15.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 16.Kutsealasid reguleerivate uute õigusnormide vastuvõtmisele eelnev proportsionaalsuse kontroll (arutelu)
 17.ELi ja AKV uue partnerluslepingu läbirääkimised (arutelu)
 18.Romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistiku rakendamine ja järelmeetmed (arutelu)
 19.Keeleõppe parandamine ja keeleoskuse vastastikune tunnustamine ELis (arutelu)
 20.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 21.ELi elevandiluuturu sulgemine salaküttimisega võitlemiseks (arutelu)
 22.Kultuurile juurdepääsu struktuurilised ja rahalised takistused (arutelu)
 23.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 24.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 25.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 26.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 27.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (1069 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (5033 kb)
Viimane päevakajastamine: 20. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika