Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 13. kesäkuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla): ks. pöytäkirja
 4.Istanbulin yleissopimuksen allekirjoittamisen ensimmäinen vuosipäivä: tilannekatsaus (keskustelu)
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Keskustelu Alankomaiden pääministerin Mark Rutten kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 7.Istunnon jatkaminen
 8.Äänestykset
  8.1.Euroopan parlamentin kokoonpano (A8-0207/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) (äänestys)
  8.2.Maksukyvyttömyysmenettelyt: asetuksen liitteiden päivitys (A8-0174/2018 - Tadeusz Zwiefka) (äänestys)
  8.3.EU:n ja Islannin välinen sopimus ulkorajoja ja viisumeja koskevista täydentävistä säännöistä vuosiksi 2014–2020 (A8-0196/2018 - Anders Primdahl Vistisen) (äänestys)
  8.4.EU:n ja Sveitsin välinen sopimus ulkorajoja ja viisumeja koskevista täydentävistä säännöistä vuosiksi 2014–2020 (A8-0195/2018 - Claude Moraes) (äänestys)
  8.5.Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön jäljellä olevien määräysten voimaansaattaminen Bulgariassa ja Romaniassa (A8-0192/2018 - Monica Macovei) (äänestys)
  8.6.Koheesiopolitiikka ja kiertotalous (A8-0184/2018 - Davor Škrlec) (äänestys)
  8.7.Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Ukrainalle (A8-0183/2018 - Jarosław Wałęsa) (äänestys)
  8.8.EU:n ja Chilen uudistettua assosiaatiosopimusta koskevat neuvottelut (A8-0158/2018 - Charles Tannock) (äänestys)
  8.9.EU:n ja NATOn väliset suhteet (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu) (äänestys)
  8.10.Kyberpuolustus (A8-0189/2018 - Urmas Paet) (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
  9.1.Koheesiopolitiikka ja kiertotalous (A8-0184/2018 - Davor Škrlec)
  9.2.Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Ukrainalle (A8-0183/2018 - Jarosław Wałęsa)
  9.3.EU:n ja Chilen uudistettua assosiaatiosopimusta koskevat neuvottelut (A8-0158/2018 - Charles Tannock)
  9.4.EU:n ja NATOn väliset suhteet (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu)
  9.5.Kyberpuolustus (A8-0189/2018 - Urmas Paet)
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 13.Puolan oikeuslaitoksen riippumattomuus (keskustelu)
 14.Humanitaariset hätätilanteet Välimerellä ja EU:n yhteisvastuu (keskustelu)
 15.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 16.Uuden ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävä suhteellisuusarviointi (keskustelu)
 17.Neuvottelut uudesta EU-AKT-kumppanuussopimuksesta (keskustelu)
 18.Romanien integraatiota edistäviä kansallisia strategioita koskevan EU:n puitekehyksen täytäntöönpano ja seuranta (keskustelu)
 19.Kieltenopetuksen parantaminen ja kielitaidon vastavuoroinen tunnustaminen EU:ssa (keskustelu)
 20.Valiokuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 21.EU:n norsunluumarkkinoiden sulkeminen salametsästyksen torjumiseksi (keskustelu)
 22.Kulttuuripalvelujen saatavuuden rakenteelliset ja taloudelliset esteet (keskustelu)
 23.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 24.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 25.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja: ks. pöytäkirja
 26.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 27.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1069 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (5033 kb)
Päivitetty viimeksi: 20. syyskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö