Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Posėdžio stenograma
Trečiadienis, 2018 m. birželio 13 d. - StrasbūrasAtnaujinta informacija
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų) (žr. protokolą)
 3.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (patvirtinimas) (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (žr. protokola)
 4.Pirmosios Stambulo konvencijos pasirašymo metinės: dabartinė padėtis (diskusijos)
 5.Posėdžio atnaujinimas
 6.Diskusijos su Nyderlandų Ministru Pirmininku Marku Rutte Europos ateities tema (diskusijos)
 7.Posėdžio atnaujinimas
 8.Balsuoti skirtas laikas
  8.1.Europos Parlamento sudėtis (A8-0207/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) (balsavimas)
  8.2.Nemokumo bylos: atnaujinti reglamento priedai (A8-0174/2018 - Tadeusz Zwiefka) (balsavimas)
  8.3.ES ir Islandijos susitarimas dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienomis ir vizomis 2014–2020 m. laikotarpiu (A8-0196/2018 - Anders Primdahl Vistisen) (balsavimas)
  8.4.Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl papildomų taisyklių dėl išorės sienų ir vizų 2014–2020 m. laikotarpiu (A8-0195/2018 - Claude Moraes) (balsavimas)
  8.5.Likusių Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Šengeno informacine sistema, pradėjimas taikyti Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje (A8-0192/2018 - Monica Macovei) (balsavimas)
  8.6.Sanglaudos politika ir žiedinė ekonomika (A8-0184/2018 - Davor Škrlec) (balsavimas)
  8.7.Tolesnė makrofinansinė pagalba Ukrainai (A8-0183/2018 - Jarosław Wałęsa) (balsavimas)
  8.8.Derybos dėl ES ir Čilės asociacijos susitarimo atnaujinimo (A8-0158/2018 - Charles Tannock) (balsavimas)
  8.9.ES ir NATO santykiai (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu) (balsavimas)
  8.10.Kibernetinė gynyba (A8-0189/2018 - Urmas Paet) (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
  9.1.Sanglaudos politika ir žiedinė ekonomika (A8-0184/2018 - Davor Škrlec)
  9.2.Tolesnė makrofinansinė pagalba Ukrainai (A8-0183/2018 - Jarosław Wałęsa)
  9.3.Derybos dėl ES ir Čilės asociacijos susitarimo atnaujinimo (A8-0158/2018 - Charles Tannock)
  9.4.ES ir NATO santykiai (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu)
  9.5.Kibernetinė gynyba (A8-0189/2018 - Urmas Paet)
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai (žr. protokola)
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas (žr. protokola)
 13.Teisminių institucijų Lenkijoje nepriklausomumas (diskusijos)
 14.Ekstremalioji humanitarinė situacija Viduržemio jūroje ir solidarumas ES (diskusijos)
 15.Parlamento sudėtis (žr. protokola)
 16.Proporcingumo patikra prieš priimant naujas profesijų reglamentavimo nuostatas (diskusijos)
 17.Derybos dėl naujo ES-AKR partnerystės susitarimo (diskusijos)
 18.ES romų integracijos nacionalinių strategijų plano įgyvendinimas ir tolesni veiksmai (diskusijos)
 19.Kalbų mokymosi gerinimas ir kalbų žinių tarpusavio pripažinimas ES (diskusijos)
 20.Komitetų sudėtis (žr. protokola)
 21.ES dramblio kaulo rinkos uždarymas siekiant kovoti su brakonieriavimu (diskusijos)
 22.Struktūrinės ir finansinės kultūros prieinamumo kliūtys (diskusijos)
 23.Pateikti dokumentai (žr.protokolą)
 24.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis) (žr. protokolą) (žr. protokola)
 25.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis) (žr. protokola)
 26.Kito posėdžio darbotvarkė (žr. protokola)
 27.Posėdžio pabaiga
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (1069 kb)
 
Posėdžio stenograma
Atnaujinta informacija (5033 kb)
Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika