Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debašu stenogramma
Trešdiena, 2018. gada 13. jūnijs - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana) (sk. protokolu)
 3.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants) (sk. protokolu)
 4.Stāvoklis pirmajā gadadienā pēc Stambulas konvencijas parakstīšanas (debates)
 5.Sēdes atsākšana
 6.Debates ar Nīderlandes premjerministru Mark Rutte par Eiropas nākotni (debates)
 7.Sēdes atsākšana
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Eiropas Parlamenta sastāvs (A8-0207/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) (balsošana)
  8.2.Maksātnespējas procedūras: regulas pielikumu atjaunināšana (A8-0174/2018 - Tadeusz Zwiefka) (balsošana)
  8.3.ES un Islandes nolīgums par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar ārējām robežām un vīzām (A8-0196/2018 - Anders Primdahl Vistisen) (balsošana)
  8.4.ES un Šveices nolīgums par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar ārējām robežām un vīzām (A8-0195/2018 - Claude Moraes) (balsošana)
  8.5.Atlikušo Šengenas acquis noteikumu īstenošana saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu Bulgārijā un Rumānijā (A8-0192/2018 - Monica Macovei) (balsošana)
  8.6.Kohēzijas politika un aprites ekonomika (A8-0184/2018 - Davor Škrlec) (balsošana)
  8.7.Turpmāka makrofinansiālā palīdzība Ukrainai (A8-0183/2018 - Jarosław Wałęsa) (balsošana)
  8.8.Sarunas par ES un Čīles asociācijas nolīguma modernizāciju (A8-0158/2018 - Charles Tannock) (balsošana)
  8.9.ES un NATO attiecības (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu) (balsošana)
  8.10.Kiberaizsardzība (A8-0189/2018 - Urmas Paet) (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
  9.1.Kohēzijas politika un aprites ekonomika (A8-0184/2018 - Davor Škrlec)
  9.2.Turpmāka makrofinansiālā palīdzība Ukrainai (A8-0183/2018 - Jarosław Wałęsa)
  9.3.Sarunas par ES un Čīles asociācijas nolīguma modernizāciju (A8-0158/2018 - Charles Tannock)
  9.4.ES un NATO attiecības (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu)
  9.5.Kiberaizsardzība (A8-0189/2018 - Urmas Paet)
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 11.Sēdes atsākšana
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 13.Tiesu iestāžu neatkarība Polijā (debates)
 14.Ārkārtas humanitārā situācija Vidusjūrā un solidaritāte Eiropas Savienībā (debates)
 15.Parlamenta sastāvs (sk. protokolu)
 16.Samērības novērtējums pirms jauna profesiju regulējuma pieņemšanas (debates)
 17.Sarunas par jaunu ES un ĀKK partnerības nolīgumu (debates)
 18.ES programmas attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām īstenošana un turpmākie pasākumi (debates)
 19.Valodu apguves uzlabošana un valodu prasmju savstarpēja atzīšana ES (debates)
 20.Komiteju sastāvs (sk. protokolu)
 21.ES ziloņkaula tirgus slēgšana malumedniecības apkarošanas nolūkā (debates)
 22.Strukturāli un finansiāli šķēršļi kultūras pieejamībai (debates)
 23.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 24.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts) (sk. protokolu)
 25.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants) (sk. protokolu)
 26.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 27.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (1069 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (5033 kb)
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 20. septembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika