Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 13 juni 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 4.Een jaar na de ondertekening van de Overeenkomst van Istanbul: stand van zaken (debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Debat met de minister-president van Nederland, Mark Rutte, over de toekomst van Europa (debat)
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Stemmingen
  8.1.Samenstelling van het Europees Parlement (A8-0207/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) (stemming)
  8.2.Insolventieprocedures: bijgewerkte bijlagen bij de verordening (A8-0174/2018 - Tadeusz Zwiefka) (stemming)
  8.3.Overeenkomst tussen de EU en IJsland betreffende extra voorschriften voor de buitengrenzen en visa voor 2014–2020 (A8-0196/2018 - Anders Primdahl Vistisen) (stemming)
  8.4.Overeenkomst tussen de EU en Zwitserland betreffende extra voorschriften voor de buitengrenzen en visa voor 2014–2020 (A8-0195/2018 - Claude Moraes) (stemming)
  8.5.Toepassing van de resterende bepalingen van het Schengenacquis over het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en Roemenië (A8-0192/2018 - Monica Macovei) (stemming)
  8.6.Cohesiebeleid en de circulaire economie (A8-0184/2018 - Davor Škrlec) (stemming)
  8.7.Verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne (A8-0183/2018 - Jarosław Wałęsa) (stemming)
  8.8.De gemoderniseerde associatieovereenkomst tussen de EU en Chili (A8-0158/2018 - Charles Tannock) (stemming)
  8.9.Betrekkingen tussen de EU en de NAVO (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu) (stemming)
  8.10.Cyberdefensie (A8-0189/2018 - Urmas Paet) (stemming)
 9.Stemverklaringen
  9.1.Cohesiebeleid en de circulaire economie (A8-0184/2018 - Davor Škrlec)
  9.2.Verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne (A8-0183/2018 - Jarosław Wałęsa)
  9.3.De gemoderniseerde associatieovereenkomst tussen de EU en Chili (A8-0158/2018 - Charles Tannock)
  9.4.Betrekkingen tussen de EU en de NAVO (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu)
  9.5.Cyberdefensie (A8-0189/2018 - Urmas Paet)
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 13.Onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in polen (debat)
 14.Humanitaire noodsituaties in het Middellandse Zeegebied en solidariteit in de EU (debat)
 15.Samenstelling Parlement: zie notulen
 16.Evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen (debat)
 17.Onderhandelingen voor een nieuwe EU-ACS-Partnerschapsovereenkomst (debat)
 18.Tenuitvoerlegging en follow-up van het EU-kader voor nationale strategieën voor integratie van de Roma (debat)
 19.Verbetering van het taalonderwijs en de wederzijdse erkenning van taalvaardigheden in de EU (debat)
 20.Samenstelling commissies: zie notulen
 21.Sluiting van de EU-markt voor ivoor om stroperij te bestrijden (debat)
 22.De structurele en financiële obstakels voor de toegang tot cultuur (debat)
 23.Ingekomen stukken: zie notulen
 24.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 25.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 26.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 27.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (1069 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (5033 kb)
Laatst bijgewerkt op: 20 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid