Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 13 czerwca 2018 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji): patrz protokół
 3.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu): Patrz protokól
 4.Pierwsza rocznica podpisania konwencji stambulskiej: obecna sytuacja (debata)
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Debata z premierem Niderlandów Markiem Rutte na temat przyszłości Europy (debata)
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Głosowanie
  8.1.Skład Parlamentu Europejskiego (A8-0207/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) (głosowanie)
  8.2.Postępowanie upadłościowe: zaktualizowane załączniki do rozporządzenia (A8-0174/2018 - Tadeusz Zwiefka) (głosowanie)
  8.3.Umowa UE-Islandia w sprawie przepisów dodatkowych w zakresie granic zewnętrznych i wiz, na lata 2014-2020 (A8-0196/2018 - Anders Primdahl Vistisen) (głosowanie)
  8.4.Umowa UE-Szwajcaria w sprawie przepisów dodatkowych w zakresie granic zewnętrznych i wiz, na lata 2014-2020 (A8-0195/2018 - Claude Moraes) (głosowanie)
  8.5.Wprowadzenie w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii pozostałych przepisów dorobku Schengen dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen (A8-0192/2018 - Monica Macovei) (głosowanie)
  8.6.Polityka spójności i gospodarka o obiegu zamkniętym (A8-0184/2018 - Davor Škrlec) (głosowanie)
  8.7.Udzielenie dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie (A8-0183/2018 - Jarosław Wałęsa) (głosowanie)
  8.8.Negocjacje dotyczące zmodernizowania układu o stowarzyszeniu UE–Chile (A8-0158/2018 - Charles Tannock) (głosowanie)
  8.9.Stosunki UE-NATO (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu) (głosowanie)
  8.10.Cyberobrona (A8-0189/2018 - Urmas Paet) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  9.1.Polityka spójności i gospodarka o obiegu zamkniętym (A8-0184/2018 - Davor Škrlec)
  9.2.Udzielenie dalszej pomocy makrofinansowej Ukrainie (A8-0183/2018 - Jarosław Wałęsa)
  9.3.Negocjacje dotyczące zmodernizowania układu o stowarzyszeniu UE–Chile (A8-0158/2018 - Charles Tannock)
  9.4.Stosunki UE-NATO (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu)
  9.5.Cyberobrona (A8-0189/2018 - Urmas Paet)
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 13.Niezawisłość sądownictwa w Polsce (debata)
 14.Nadzwyczajne sytuacje humanitarne na Morzu Śródziemnym a solidarność w UE (debata)
 15.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 16.Analiza proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów (debata)
 17.Negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie AKP-UE (debata)
 18.Wdrażanie i monitorowanie unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów (debata)
 19.Poprawa jakości nauczania języków i wzajemnego uznawania kompetencji językowych w UE (debata)
 20.Skład komisji: Patrz protokól
 21.Zamknięcie unijnego rynku kości słoniowej w celu zwalczania kłusownictwa (debata)
 22.Bariery strukturalne i finansowe w dostępie do kultury (debata)
 23.Składanie dokumentów: patrz protokół
 24.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 25.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu): Patrz protokól
 26.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 27.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (1069 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (5033 kb)
Ostatnia aktualizacja: 20 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności