Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Doslovný zápis z rozpráv
Streda, 13. júna 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 3.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Piate výročie podpísania Istanbulského dohovoru: aktuálny stav (rozprava)
 5.Pokračovanie prerušeného rokovania
 6.Rozprava s predsedom vlády Holandska Markom Ruttem o budúcnosti Európy (rozprava)
 7.Pokračovanie prerušeného rokovania
 8.Hlasovanie
  8.1.Zloženie Európskeho parlamentu (A8-0207/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) (hlasovanie)
  8.2.Insolvenčné konanie: aktualizované prílohy k nariadeniu (A8-0174/2018 - Tadeusz Zwiefka) (hlasovanie)
  8.3.Dohoda medzi EÚ a Islandom o dodatočných pravidlách v oblasti vonkajších hraníc a víz na roky 2014 až 2020 (A8-0196/2018 - Anders Primdahl Vistisen) (hlasovanie)
  8.4.Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o dodatočných pravidlách v oblasti vonkajších hraníc a víz na roky 2014 až 2020 (A8-0195/2018 - Claude Moraes) (hlasovanie)
  8.5.Nadobudnutie účinnosti zostávajúcich ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku (A8-0192/2018 - Monica Macovei) (hlasovanie)
  8.6.Politika súdržnosti a obehové hospodárstvo (A8-0184/2018 - Davor Škrlec) (hlasovanie)
  8.7.Ďalšia makrofinančná pomoc Ukrajine (A8-0183/2018 - Jarosław Wałęsa) (hlasovanie)
  8.8.Rokovania o modernizácii dohody o pridružení medzi EÚ a Čile (A8-0158/2018 - Charles Tannock) (hlasovanie)
  8.9.Vzťahy medzi EÚ a NATO (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu) (hlasovanie)
  8.10.Kybernetická obrana (A8-0189/2018 - Urmas Paet) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
  9.1.Politika súdržnosti a obehové hospodárstvo (A8-0184/2018 - Davor Škrlec)
  9.2.Ďalšia makrofinančná pomoc Ukrajine (A8-0183/2018 - Jarosław Wałęsa)
  9.3.Rokovania o modernizácii dohody o pridružení medzi EÚ a Čile (A8-0158/2018 - Charles Tannock)
  9.4.Vzťahy medzi EÚ a NATO (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu)
  9.5.Kybernetická obrana (A8-0189/2018 - Urmas Paet)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Pokračovanie prerušeného rokovania
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13.Nezávislosť súdnictva v Poľsku (rozprava)
 14.Núdzové humanitárne situácie v Stredozemí a solidarita v EÚ (rozprava)
 15.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 16.Test proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní (rozprava)
 17.Rokovania o novej dohode o partnerstve EÚ – AKT (rozprava)
 18.Vykonávanie rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov a následné opatrenia (rozprava)
 19.Zlepšenie jazykového vzdelávania a vzájomné uznávanie jazykových kompetencií v EÚ (rozprava)
 20.Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 21.Zatvorenie trhu EÚ so slonovinou s cieľom bojovať proti pytliactvu (rozprava)
 22.Štrukturálne a finančné prekážky v prístupe ku kultúre (rozprava)
 23.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 24.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 25.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 26.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 27.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (1069 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (5033 kb)
Posledná úprava: 20. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia