Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Dobesedni zapisi razprav
Sreda, 13. junij 2018 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razglasitev vloženih predlogov resolucij): glej zapisnik
 3.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (odobritev) (člen 69(c) Poslovnika): gl. zapisnik
 4.Prva obletnica podpisa Istambulske konvencije: stanje (razprava)
 5.Nadaljevanje seje
 6.Razprava s predsednikom nizozemske vlade Markom Ruttejem o prihodnosti Evrope (razprava)
 7.Nadaljevanje seje
 8.Čas glasovanja
  8.1.Sestava Evropskega parlamenta (A8-0207/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) (glasovanje)
  8.2.Postopki v primeru insolventnosti: posodobljene priloge k uredbi (A8-0174/2018 - Tadeusz Zwiefka) (glasovanje)
  8.3.Sporazum med EU in Islandijo o dopolnilnih pravilih na področju zunanjih meja in vizumov za obdobje 2014–2020 (A8-0196/2018 - Anders Primdahl Vistisen) (glasovanje)
  8.4.Sporazum med EU in Švico o dopolnilnih pravilih na področju zunanjih meja in vizumov za obdobje 2014–2020 (A8-0195/2018 - Claude Moraes) (glasovanje)
  8.5.Izvajanje preostalih določb schengenskega pravnega reda, ki se nanašajo na schengenski informacijski sistem, v Republiki Bolgariji in Romuniji (A8-0192/2018 - Monica Macovei) (glasovanje)
  8.6.Kohezijska politika in krožno gospodarstvo (A8-0184/2018 - Davor Škrlec) (glasovanje)
  8.7.Nadaljnja makrofinančna pomoč Ukrajini (A8-0183/2018 - Jarosław Wałęsa) (glasovanje)
  8.8.Pogajanja o posodobitvi pridružitvenega sporazuma med EU in Čilom (A8-0158/2018 - Charles Tannock) (glasovanje)
  8.9.Odnosi EU-NATO (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu) (glasovanje)
  8.10.Kibernetska obramba (A8-0189/2018 - Urmas Paet) (glasovanje)
 9.Obrazložitev glasovanja
  9.1.Kohezijska politika in krožno gospodarstvo (A8-0184/2018 - Davor Škrlec)
  9.2.Nadaljnja makrofinančna pomoč Ukrajini (A8-0183/2018 - Jarosław Wałęsa)
  9.3.Pogajanja o posodobitvi pridružitvenega sporazuma med EU in Čilom (A8-0158/2018 - Charles Tannock)
  9.4.Odnosi EU-NATO (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu)
  9.5.Kibernetska obramba (A8-0189/2018 - Urmas Paet)
 10.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 11.Nadaljevanje seje
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 13.Neodvisnost sodstva na Poljskem (razprava)
 14.Izredne humanitarne razmere v Sredozemlju in solidarnost v EU (razprava)
 15.Sestava Parlamenta: gl. zapisnik
 16.Preskus sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev (razprava)
 17.Pogajanja o novem partnerskem sporazumu med EU in AKP (razprava)
 18.Izvajanje okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov in nadaljnji ukrepi v zvezi s tem okvirom (razprava)
 19.Izboljšanje učenja jezikov in medsebojno priznavanje jezikovnega znanja v EU (razprava)
 20.Sestava odborov: gl. zapisnik
 21.Zaprtje trga EU s slonovino kot ukrep v boju proti divjemu lovu (razprava)
 22.Strukturne in finančne ovire za dostop do kulture (razprava)
 23.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 24.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika): gl. zapisnik
 25.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika): gl. zapisnik: gl. zapisnik
 26.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 27.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (1069 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (5033 kb)
Zadnja posodobitev: 20. september 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov