Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 13 juni 2018 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 3.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 4.Första årsdagen för undertecknandet av Istanbulkonventionen: det aktuella läget (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Debatt med Nederländernas premiärminister Mark Rutte om Europas framtid (debatt)
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Omröstning
  8.1.Europaparlamentets sammansättning (A8-0207/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) (omröstning)
  8.2.Insolvensförfaranden: uppdatering av förordningens bilagor (A8-0174/2018 - Tadeusz Zwiefka) (omröstning)
  8.3.Avtal EU-Island om kompletterande bestämmelser för yttre gränser och visering 2014–2020 (A8-0196/2018 - Anders Primdahl Vistisen) (omröstning)
  8.4.Avtal EU-Schweiz om kompletterande bestämmelser för yttre gränser och visering 2014–2020 (A8-0195/2018 - Claude Moraes) (omröstning)
  8.5.Tillämpning av återstående bestämmelser i Schengenregelverket rörande Schengens informationssystem i Republiken Bulgarien och Rumänien (A8-0192/2018 - Monica Macovei) (omröstning)
  8.6.Sammanhållningspolitiken och den cirkulära ekonomin (A8-0184/2018 - Davor Škrlec) (omröstning)
  8.7.Ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina (A8-0183/2018 - Jarosław Wałęsa) (omröstning)
  8.8.Förhandlingar om det moderniserade associeringsavtalet EU-Chile (A8-0158/2018 - Charles Tannock) (omröstning)
  8.9.Förbindelserna EU-Nato (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu) (omröstning)
  8.10.It-försvar (A8-0189/2018 - Urmas Paet) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
  9.1.Sammanhållningspolitiken och den cirkulära ekonomin (A8-0184/2018 - Davor Škrlec)
  9.2.Ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina (A8-0183/2018 - Jarosław Wałęsa)
  9.3.Förhandlingar om det moderniserade associeringsavtalet EU-Chile (A8-0158/2018 - Charles Tannock)
  9.4.Förbindelserna EU-Nato (A8-0188/2018 - Ioan Mircea Paşcu)
  9.5.It-försvar (A8-0189/2018 - Urmas Paet)
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 13.Rättsväsendets oberoende i Polen (debatt)
 14.Humanitära kriser i Medelhavet och solidaritet i EU (debatt)
 15.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 16.Proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken (debatt)
 17.Förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal EU-AVS (debatt)
 18.Genomförande och uppföljning av EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer (debatt)
 19.Bättre språkinlärning och ömsesidigt erkännande av språkkompetens i EU (debatt)
 20.Utskottens sammansättning: se protokollet
 21.Stängning av elfenbensmarknaden i EU för att bekämpa tjuvskytte (debatt)
 22.Strukturella och ekonomiska hinder för tillgången till kultur (debatt)
 23.Inkomna dokument: se protokollet
 24.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 25.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet: se protokollet
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 27.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (1069 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (5033 kb)
Senaste uppdatering: 20 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy