Index 
 Previous 
 Next 
 Full text 
Procedure : 2016/0404(COD)
Document stages in plenary
Document selected : A8-0395/2017

Texts tabled :

A8-0395/2017

Debates :

PV 13/06/2018 - 16
CRE 13/06/2018 - 16

Votes :

PV 14/06/2018 - 7.5
Explanations of votes

Texts adopted :

P8_TA(2018)0263

Verbatim report of proceedings
Thursday, 14 June 2018 - Strasbourg Revised edition

8.2. Proportionality test before adoption of new regulation of professions (A8-0395/2017 - Andreas Schwab)
Video of the speeches
 

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová (PPE). – Paní předsedající, dohodu z trialogu o návrhu směrnice o testu přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání jsem svým hlasem podpořila. Společný rámec pro posuzování proporcionality zvýší transparentnost a předvídatelnost národní regulace. Zároveň musí zůstat zajištěna kvalita a standard bezpečnosti pro výkon konkrétních profesí. Transparentnější pravidla pak usnadní možnost občanů EU vykonávat regulovaná povolání v jiném členském státě. Rámec pro provádění testu proporcionality bude tak vymezen jasně a zároveň nebude příliš komplikovaný po procesní stránce a nepřinese tak zbytečnou administrativní zátěž.

Považuji proto za správné, aby členské státy měly určitou volnost uvážení při posuzování toho, zda je před zavedením nových pravidel vhodné konzultovat zúčastněné strany.

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D). – Vážená pani predsedajúca, regulácia prístupu k vykonávaniu povolaní je stále v kompetencii členských štátov, a teda je na národných orgánoch, aby stanovili ich podmienky. Ale zároveň musia členské štáty dodržiavať princípy nediskriminácie a proporcionality.

Správou, ktorú sme dnes schválili, upresňujeme kritériá, ktoré musí členský štát pri hodnotení svojich opatrení dodržiavať. Chceme, aby mali všetky členské štáty porovnateľné podmienky a aby bolo hodnotenie transparentnejšie a zahŕňalo do rozhodovacieho procesu všetky zainteresované strany.

Keďže regulované povolania ako doktori, inžinieri, architekti zohrávajú kľúčovú rolu pre európsku ekonomiku, je dôležité, aby mali pri výkone svojej činnosti jasné a transparentné podmienky. Spôsob, akým členské štáty upravujú tieto podmienky, musí byť transparentný a predvídateľný naprieč celou Európou. Preto som rada, že touto správou, ktorú som podporila, zadefinujeme jasné pravidlá, ktoré takto prispejú k ochrane verejného zdravia, ochrane spotrebiteľov, prijímateľov týchto služieb, ako aj pracovníkov v jednotlivých sektoroch.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Madam President, I fully support this proposal to create a standard framework for professional qualification requirements across the European Union. By creating a pan-European framework, it will make it much easier for professional qualifications awarded by one Member State to be recognised in another Member State, thus creating free movement across the European Union.

It is my opinion that this introduction will strengthen the reliability, transparency and compatibility of professional requirements between Member States across the Union. A proportionality test is important to gain insight into the effect that this new regulation could have in professions across the European Union. I support this introduction, as it is fundamental that we must safeguard the professions and those who have undertaken an enormous amount of work to reach their qualification. Although I agree that an expansion of this great single market is important, and indeed desirable, I also understand it must be done in a measured and sensible manner, and then we will do it right.

 
Last updated: 8 April 2019Legal notice - Privacy policy