Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Четвъртък, 14 юни 2018 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Окупирани територии в Грузия десет години след руската инвазия (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 3.Борба с корупцията (разискване)
 4.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  4.1.Русия, по-специално случаят на украинския политически затворник Олег Сенцов
  4.2.Положението с правата на човека в Бахрейн, по-специално случаят на Набил Раджаб
  4.3.Положението на бежанците от общността рохингия, по-специално тежкото положение на децата
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 7.Време за гласуване
  7.1.Русия, по-специално случаят на украинския политически затворник Олег Сенцов (RC-B8-0288/2018, B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018, B8-0296/2018) (гласуване)
  7.2.Положението с правата на човека в Бахрейн, по-специално случаят на Набил Раджаб (RC-B8-0280/2018, B8-0280/2018, RC-B8-0281/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018, B8-0287/2018) (гласуване)
  7.3.Положението на бежанците от общността рохингия, по-специално тежкото положение на децата (RC-B8-0292/2018, B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018, B8-0298/2018) (гласуване)
  7.4.Структурни и финансови пречки пред достъпа до култура (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (гласуване)
  7.5.Проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии (A8-0395/2017 - Andreas Schwab) (гласуване)
  7.6.Използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) (гласуване)
  7.7.Решение за започване на междуинституционални преговори: Изисквания за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (гласуване)
  7.8.Решение за започване на междуинституционални преговори: Изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (гласуване)
  7.9.Решение за започване на междуинституционални преговори: Изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (гласуване)
  7.10.Възражение срещу Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/118 за установяване на мерки за опазване по отношение на рибарството с цел защита на морската среда в Северно море (B8-0299/2018) (гласуване)
  7.11.Окупирани територии в Грузия десет години след руската инвазия (RC-B8-0275/2018, B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018, B8-0285/2018) (гласуване)
  7.12.Преговори за ново споразумение за партньорство между ЕС и държавите от АКТБ (B8-0274/2018) (гласуване)
  7.13.Мониторинг на прилагането на правото на ЕС през 2016 г. (A8-0197/2018 - Kostas Chrysogonos) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
  8.1.Структурни и финансови пречки пред достъпа до култура (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)
  8.2.Проверка за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии (A8-0395/2017 - Andreas Schwab)
  8.3.Окупирани територии в Грузия десет години след руската инвазия (RC-B8-0275/2018, B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018, B8-0285/2018)
  8.4.Преговори за ново споразумение за партньорство между ЕС и държавите от АКТБ (B8-0274/2018)
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 12.Състав на Парламента: вж. протокола
 13.Внасяне на документи: вж. протокола
 14.Запитвания, последвани от разисквания (разискване)
  14.1.Участието на Израел в проектите, финансирани от „Хоризонт 2020“
 15.Решения относно някои документи: вж. протокола
 16.Петиции: вж. протокола
 17.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 18.График на следващите заседания: вж. протокола
 19.Закриване на заседанието
 20.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (573 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (2752 kb)
Последно осъвременяване: 8 април 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност