Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Čtvrtek, 14. června 2018 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Okupovaná gruzínská území deset let po ruské invazi (předložené návrhy usnesení): viz zápis
 3.Boj proti korupci (rozprava)
 4.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  4.1.Rusko, zejména případ ukrajinského politického vězně Olega Sencova
  4.2.Situace v oblasti lidských práv v Bahrajnu, zejména případ Nabíla Radžába
  4.3.Situace rohingyjských uprchlíků, především utrpení dětí
 5.Pokračování denního zasedání
 6.Členství ve výborech a delegacích: viz zápis
 7.Hlasování
  7.1.Rusko, zejména případ ukrajinského politického vězně Olega Sencova (RC-B8-0288/2018, B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018, B8-0296/2018) (hlasování)
  7.2.Situace v oblasti lidských práv v Bahrajnu, zejména případ Nabíla Radžába (RC-B8-0280/2018, B8-0280/2018, RC-B8-0281/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018, B8-0287/2018) (hlasování)
  7.3.Situace rohingyjských uprchlíků, především utrpení dětí (RC-B8-0292/2018, B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018, B8-0298/2018) (hlasování)
  7.4.Strukturální a finanční překážky v přístupu ke kultuře (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (hlasování)
  7.5.Test přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání (A8-0395/2017 - Andreas Schwab) (hlasování)
  7.6.Užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) (hlasování)
  7.7.Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Požadavky na prosazování práva a konkrétní pravidla vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (hlasování)
  7.8.Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Změna nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (hlasování)
  7.9.Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Změna nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 s cílem je přizpůsobit vývoji v daném odvětví (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (hlasování)
  7.10.Námitka vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/118, kterým se zavádějí opatření pro zachování rybolovných zdrojů za účelem ochrany mořského prostředí v Severním moři (B8-0299/2018) (hlasování)
  7.11.Okupovaná gruzínská území deset let po ruské invazi (RC-B8-0275/2018, B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018, B8-0285/2018) (hlasování)
  7.12.Jednání o nové dohodě o partnerství s africkými, karibskými a tichomořskými státy (B8-0274/2018) (hlasování)
  7.13.Kontrola uplatňování práva EU v roce 2016 (A8-0197/2018 - Kostas Chrysogonos) (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
  8.1.Strukturální a finanční překážky v přístupu ke kultuře (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)
  8.2.Test přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání (A8-0395/2017 - Andreas Schwab)
  8.3.Okupovaná gruzínská území deset let po ruské invazi (RC-B8-0275/2018, B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018, B8-0285/2018)
  8.4.Jednání o nové dohodě o partnerství s africkými, karibskými a tichomořskými státy (B8-0274/2018)
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 12.Složení Parlamentu: viz zápis
 13.Předložení dokumentů: viz zápis
 14.Závažné interpelace (rozprava)
  14.1.Účast Izraele na projektech financovaných z programu Horizont 2020
 15.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 16.Petice: viz zápis
 17.Předání textů přijatých během zasedání: viz zápis
 18.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 19.Ukončení zasedání
 20.Přerušení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (573 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (2752 kb)
Poslední aktualizace: 8. dubna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí