Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Torsdag den 14. juni 2018 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.De besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 3.Bekæmpelse af korruption (forhandling)
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  4.1.Rusland, navnlig sagen vedrørende den politiske fange Oleg Sentsov
  4.2.Menneskerettighedssituationen i Bahrain, navnlig sagen vedrørende Nabeel Rajab
  4.3.Situationen for rohingyaflygtninge, særlig den vanskelige situation for børn
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 7.Afstemningstid
  7.1.Rusland, navnlig sagen vedrørende den politiske fange Oleg Sentsov (RC-B8-0288/2018, B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018, B8-0296/2018) (afstemning)
  7.2.Menneskerettighedssituationen i Bahrain, navnlig sagen vedrørende Nabeel Rajab (RC-B8-0280/2018, B8-0280/2018, RC-B8-0281/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018, B8-0287/2018) (afstemning)
  7.3.Situationen for rohingyaflygtninge, særlig den vanskelige situation for børn (RC-B8-0292/2018, B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018, B8-0298/2018) (afstemning)
  7.4.Strukturelle og økonomiske hindringer i adgangen til kultur (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (afstemning)
  7.5.Proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv (A8-0395/2017 - Andreas Schwab) (afstemning)
  7.6.Anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) (afstemning)
  7.7.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (afstemning)
  7.8.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (afstemning)
  7.9.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning (EF) nr. 1072/2009 med henbik på at tilpasse dem til udvikingen i sektoren (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (afstemning)
  7.10.Indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/118 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse af havmiljøet i Nordsøen (B8-0299/2018) (afstemning)
  7.11.De besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (RC-B8-0275/2018, B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018, B8-0285/2018) (afstemning)
  7.12.Forhandlinger om en ny partnerskabsaftale mellem EU og AVS-landene (B8-0274/2018) (afstemning)
  7.13.Tilsyn med anvendelsen af EU-retten 2016 (A8-0197/2018 - Kostas Chrysogonos) (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
  8.1.Strukturelle og økonomiske hindringer i adgangen til kultur (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)
  8.2.Proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv (A8-0395/2017 - Andreas Schwab)
  8.3.De besatte georgiske områder ti år efter den russiske invasion (RC-B8-0275/2018, B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018, B8-0285/2018)
  8.4.Forhandlinger om en ny partnerskabsaftale mellem EU og AVS-landene (B8-0274/2018)
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 12.Parlamentets sammensætning: se protokollen
 13.Modtagne dokumenter: se protokollen
 14.Større forespørgsler (forhandling)
  14.1.Israels deltagelse i projekter finansieret af Horisont 2020
 15.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter: se protokollen
 16.Andragender (jf. protokollen)
 17.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 18.Tidspunkt for næste møde: se protokollen
 19.Hævelse af mødet
 20.Afbrydelse af sessionen
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (573 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2752 kb)
Seneste opdatering: 8. april 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik