Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Καταπολέμηση της διαφθοράς (συζήτηση)
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  4.1.Ρωσία, ιδίως η υπόθεση του ουκρανού πολιτικού κρατούμενου Oleg Sentsov
  4.2.H κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν, ιδίως η υπόθεση του Nabeel Rajab
  4.3.Η κατάσταση των προσφύγων Ροχίνγκια, ιδίως η δεινή θέση των παιδιών
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Σύνθεση των επιτροπών και αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Ρωσία, ιδίως η υπόθεση του ουκρανού πολιτικού κρατούμενου Oleg Sentsov (RC-B8-0288/2018, B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018, B8-0296/2018) (ψηφοφορία)
  7.2.H κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν, ιδίως η υπόθεση του Nabeel Rajab (RC-B8-0280/2018, B8-0280/2018, RC-B8-0281/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018, B8-0287/2018) (ψηφοφορία)
  7.3.Η κατάσταση των προσφύγων Ροχίνγκια, ιδίως η δεινή θέση των παιδιών (RC-B8-0292/2018, B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018, B8-0298/2018) (ψηφοφορία)
  7.4.Διαρθρωτικοί και οικονομικοί φραγμοί στην πρόσβαση στον πολιτισμό (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (ψηφοφορία)
  7.5.Έλεγχος της αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (A8-0395/2017 - Andreas Schwab) (ψηφοφορία)
  7.6.Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) (ψηφοφορία)
  7.7.Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα των οδικών μεταφορών (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (ψηφοφορία)
  7.8.Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και τις περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού (ΕΕ) 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (ψηφοφορία)
  7.9.Απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων: Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 με στόχο την προσαρμογή τους στις εξελίξεις στον κλάδο (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (ψηφοφορία)
  7.10.Αντίρρηση στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EΕ) 2017/118 σχετικά με τη θέσπιση μέτρων διατήρησης της αλιείας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στη Βόρεια Θάλασσα (B8-0299/2018) (ψηφοφορία)
  7.11.Κατεχόμενα εδάφη στη Γεωργία δέκα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή (RC-B8-0275/2018, B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018, B8-0285/2018) (ψηφοφορία)
  7.12.Διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ (B8-0274/2018) (ψηφοφορία)
  7.13.Έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2016 (A8-0197/2018 - Kostas Chrysogonos) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
  8.1.Διαρθρωτικοί και οικονομικοί φραγμοί στην πρόσβαση στον πολιτισμό (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)
  8.2.Έλεγχος της αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (A8-0395/2017 - Andreas Schwab)
  8.3.Κατεχόμενα εδάφη στη Γεωργία δέκα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή (RC-B8-0275/2018, B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018, B8-0285/2018)
  8.4.Διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ (B8-0274/2018)
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Επανάληψη της συνόδου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Σύνθεση του Κοινοβουλίου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
  14.1.Συμμετοχή του Ισραήλ στα έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»
 15.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 20.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (573 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2752 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 8 Απριλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου