Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 14. juuni 2018 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Gruusia okupeeritud alad kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 3.Korruptsioonivastane võitlus (arutelu)
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  4.1.Venemaa, eelkõige seoses poliitvang Oleg Sentsovi juhtumiga
  4.2.Inimõiguste olukord Bahreinis, eelkõige seoses Nabeel Rajabi juhtumiga
  4.3.Rohingja põgenike olukord ning rohingja laste kannatused
 5.Istungi jätkamine
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 7.Hääletused
  7.1.Venemaa, eelkõige seoses poliitvang Oleg Sentsovi juhtumiga (RC-B8-0288/2018, B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018, B8-0296/2018) (hääletus)
  7.2.Inimõiguste olukord Bahreinis, eelkõige seoses Nabeel Rajabi juhtumiga (RC-B8-0280/2018, B8-0280/2018, RC-B8-0281/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018, B8-0287/2018) (hääletus)
  7.3.Rohingja põgenike olukord ning rohingja laste kannatused (RC-B8-0292/2018, B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018, B8-0298/2018) (hääletus)
  7.4.Kultuurile juurdepääsu struktuurilised ja rahalised takistused (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (hääletus)
  7.5.Kutsealasid reguleerivate uute õigusnormide vastuvõtmisele eelnev proportsionaalsuse kontroll (A8-0395/2017 - Andreas Schwab) (hääletus)
  7.6.Ilma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) (hääletus)
  7.7.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Rakendamisnõuded ja konkreetsed eeskirjad autojuhtide lähetamiseks maanteetranspordi sektoris (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (hääletus)
  7.8.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 561/2006 maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määrust (EL) nr 165/2014 sõidumeerikute abil positsioneerimise osas (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (hääletus)
  7.9.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Määruste (EÜ) nr 1071/2009 ja (EÜ) nr 1072/2009 muutmine, et võtta arvesse valdkonna arengut (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (hääletus)
  7.10.Vastuväide komisjoni delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/118, millega kehtestatakse kalandusalased kaitsemeetmed merekeskkonna kaitsmiseks Põhjameres (B8-0299/2018) (hääletus)
  7.11.Gruusia okupeeritud alad kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (RC-B8-0275/2018, B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018, B8-0285/2018) (hääletus)
  7.12.ELi ja AKV uue partnerluslepingu läbirääkimised (B8-0274/2018) (hääletus)
  7.13.ELi õiguse kohaldamise järelevalve 2016 (A8-0197/2018 - Kostas Chrysogonos) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
  8.1.Kultuurile juurdepääsu struktuurilised ja rahalised takistused (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)
  8.2.Kutsealasid reguleerivate uute õigusnormide vastuvõtmisele eelnev proportsionaalsuse kontroll (A8-0395/2017 - Andreas Schwab)
  8.3.Gruusia okupeeritud alad kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (RC-B8-0275/2018, B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018, B8-0285/2018)
  8.4.ELi ja AKV uue partnerluslepingu läbirääkimised (B8-0274/2018)
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Istungi jätkamine
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 12.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 13.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 14.Põhjalikumad arupärimised (arutelu)
  14.1.Iisraeli osalemine programmist „Horisont 2020“ rahastatavates projektides
 15.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 16.Petitsioonid (vt protokoll)
 17.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 18.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 19.Istungi lõpp
 20.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (573 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2752 kb)
Viimane päevakajastamine: 8. aprill 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika