Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Torstai 14. kesäkuuta 2018 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Georgian miehitetyt alueet kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 3.Korruption torjunta (keskustelu)
 4.Keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  4.1.Venäjä ja erityisesti ukrainalaisen poliittisen vangin Oleg Sentsovin tapaus
  4.2.Bahrainin ihmisoikeustilanne ja erityisesti Nabeel Rajabin tapaus
  4.3.Rohingya-pakolaisten tilanne ja erityisesti lasten ahdinko
 5.Istunnon jatkaminen
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 7.Äänestykset
  7.1.Venäjä ja erityisesti ukrainalaisen poliittisen vangin Oleg Sentsovin tapaus (RC-B8-0288/2018, B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018, B8-0296/2018) (äänestys)
  7.2.Bahrainin ihmisoikeustilanne ja erityisesti Nabeel Rajabin tapaus (RC-B8-0280/2018, B8-0280/2018, RC-B8-0281/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018, B8-0287/2018) (äänestys)
  7.3.Rohingya-pakolaisten tilanne ja erityisesti lasten ahdinko (RC-B8-0292/2018, B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018, B8-0298/2018) (äänestys)
  7.4.Kulttuuripalvelujen saatavuuden rakenteelliset ja taloudelliset esteet (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (äänestys)
  7.5.Uuden ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävä suhteellisuusarviointi (A8-0395/2017 - Andreas Schwab) (äänestys)
  7.6.Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttäminen maanteiden tavaraliikenteessä (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) (äänestys)
  7.7.Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Työntekijöiden lähettämistä työhön maantieliikennealalla koskevien vaatimusten ja erityisten sääntöjen täytäntöönpano (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (äänestys)
  7.8.Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (äänestys)
  7.9.Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 tarkistaminen niiden mukauttamiseksi alan kehitykseen (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (äänestys)
  7.10.Vastalause komission delegoituun asetukseen kalastusta koskevista säilyttämistoimenpiteistä meriympäristön suojelemiseksi Pohjanmerellä annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/118 muuttamisesta (B8-0299/2018) (äänestys)
  7.11.Georgian miehitetyt alueet kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen (RC-B8-0275/2018, B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018, B8-0285/2018) (äänestys)
  7.12.Neuvottelut uudesta EU-AKT-kumppanuussopimuksesta (B8-0274/2018) (äänestys)
  7.13.EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonta 2016 (A8-0197/2018 - Kostas Chrysogonos) (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
  8.1.Kulttuuripalvelujen saatavuuden rakenteelliset ja taloudelliset esteet (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)
  8.2.Uuden ammatteja koskevan sääntelyn hyväksymistä edeltävä suhteellisuusarviointi (A8-0395/2017 - Andreas Schwab)
  8.3.Georgian miehitetyt alueet kymmenen vuotta Venäjän hyökkäyksen jälkeen (RC-B8-0275/2018, B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018, B8-0285/2018)
  8.4.Neuvottelut uudesta EU-AKT-kumppanuussopimuksesta (B8-0274/2018)
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Istunnon uudelleen avaaminen
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 12.Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja
 13.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 14.Ensisijaiset tiedustelut (keskustelu)
  14.1.Israelin osallistuminen Horisontti 2020 -puiteohjelmasta rahoitettuihin hankkeisiin
 15.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset: ks. pöytäkirja
 16.Vetoomukset: ks. pöytäkirja
 17.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen: ks. pöytäkirja
 18.Seuraavien istuntojen aikataulu: ks. pöytäkirja
 19.Istunnon päättäminen
 20.Istuntokauden keskeyttäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (573 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2752 kb)
Päivitetty viimeksi: 8. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö