Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 14 juni 2018 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Bezette gebieden in Georgië tien jaar na de Russische invasie (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 3.Corruptiebestrijding (debat)
 4.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  4.1.Rusland, met name het geval van de politieke gevangene Oleg Sentsov
  4.2.De mensenrechtensituatie in Bahrein, met name het geval van Nabeel Rajab
  4.3.De situatie van de Rohingyavluchtelingen, met name de benarde positie van kinderen
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 7.Stemmingen
  7.1.Rusland, met name het geval van de politieke gevangene Oleg Sentsov (RC-B8-0288/2018, B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018, B8-0296/2018) (stemming)
  7.2.De mensenrechtensituatie in Bahrein, met name het geval van Nabeel Rajab (RC-B8-0280/2018, B8-0280/2018, RC-B8-0281/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018, B8-0287/2018) (stemming)
  7.3.De situatie van de Rohingyavluchtelingen, met name de benarde positie van kinderen (RC-B8-0292/2018, B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018, B8-0298/2018) (stemming)
  7.4.De structurele en financiële obstakels voor de toegang tot cultuur (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (stemming)
  7.5.Evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen (A8-0395/2017 - Andreas Schwab) (stemming)
  7.6.Het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) (stemming)
  7.7.Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (stemming)
  7.8.Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 met betrekking tot minimumeisen inzake maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimale pauzes en dagelijkse en wekelijkse rusttijden en Verordening (EU) 165/2014 met betrekking tot plaatsbepaling door middel van tachografen (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (stemming)
  7.9.Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen Wijziging van Verordening (EG) nr. 1071/2009 en Verordening (EG) nr. 1072/2009 om ze aan te passen aan de ontwikkelingen in de sector (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (stemming)
  7.10.Bezwaar tegen Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/118 tot vaststelling van visserijgerelateerde instandhoudingsmaatregelen ter bescherming van het mariene milieu in de Noordzee (B8-0299/2018) (stemming)
  7.11.Bezette gebieden in Georgië tien jaar na de Russische invasie (RC-B8-0275/2018, B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018, B8-0285/2018) (stemming)
  7.12.Onderhandelingen voor een nieuwe EU-ACS-Partnerschapsovereenkomst (B8-0274/2018) (stemming)
  7.13.Controle op de toepassing van het EU-recht in 2016 (A8-0197/2018 - Kostas Chrysogonos) (stemming)
 8.Stemverklaringen
  8.1.De structurele en financiële obstakels voor de toegang tot cultuur (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)
  8.2.Evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen (A8-0395/2017 - Andreas Schwab)
  8.3.Bezette gebieden in Georgië tien jaar na de Russische invasie (RC-B8-0275/2018, B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018, B8-0285/2018)
  8.4.Onderhandelingen voor een nieuwe EU-ACS-Partnerschapsovereenkomst (B8-0274/2018)
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 12.Samenstelling Parlement: zie notulen
 13.Ingekomen stukken: zie notulen
 14.Uitgebreide interpellaties (debat)
  14.1.Deelname van Israël aan door Horizon 2020 gefinancierde projecten
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 16.Verzoekschriften: zie notulen
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 18.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 19.Sluiting van de vergadering
 20.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (573 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2752 kb)
Laatst bijgewerkt op: 8 april 2019Juridische mededeling - Privacybeleid