Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 14. júna 2018 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Okupované gruzínske územia 10 rokov po ruskej invázii (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 3.Boj proti korupcii (rozprava)
 4.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  4.1.Rusko, najmä prípad ukrajinského politického väzňa Olega Sencova
  4.2.Situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajne, najmä prípad Nabíla Radžaba
  4.3.Situácia rohingských utečencov, najmä utrpenie detí
 5.Pokračovanie prerušeného rokovania
 6.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 7.Hlasovanie
  7.1.Rusko, najmä prípad ukrajinského politického väzňa Olega Sencova (RC-B8-0288/2018, B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018, B8-0296/2018) (hlasovanie)
  7.2.Situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajne, najmä prípad Nabíla Radžaba (RC-B8-0280/2018, B8-0280/2018, RC-B8-0281/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018, B8-0287/2018) (hlasovanie)
  7.3.Situácia rohingských utečencov, najmä utrpenie detí (RC-B8-0292/2018, B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018, B8-0298/2018) (hlasovanie)
  7.4.Štrukturálne a finančné prekážky v prístupe ku kultúre (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) (hlasovanie)
  7.5.Test proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní (A8-0395/2017 - Andreas Schwab) (hlasovanie)
  7.6.Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) (hlasovanie)
  7.7.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní: Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) (hlasovanie)
  7.8.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní: Zmena nariadenia (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenia (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov (A8-0205/2018 - Wim van de Camp) (hlasovanie)
  7.9.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní Zmena nariadenia (ES) č. 1071/2009 a nariadenia (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví (A8-0204/2018 - Ismail Ertug) (hlasovanie)
  7.10.Námietka proti delegovanému nariadeniu Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/118, ktorým sa stanovujú opatrenia na ochranu rybolovných zdrojov na účely ochrany morského prostredia v Severnom mori (B8-0299/2018) (hlasovanie)
  7.11.Okupované gruzínske územia desať rokov po ruskej invázii (RC-B8-0275/2018, B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018, B8-0285/2018) (hlasovanie)
  7.12.Rokovania o novej dohode o partnerstve EÚ – AKT (B8-0274/2018) (hlasovanie)
  7.13.Monitorovanie uplatňovania právnych predpisov EÚ v roku 2016 (A8-0197/2018 - Kostas Chrysogonos) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
  8.1.Štrukturálne a finančné prekážky v prístupe ku kultúre (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)
  8.2.Test proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní (A8-0395/2017 - Andreas Schwab)
  8.3.Okupované gruzínske územia desať rokov po ruskej invázii (RC-B8-0275/2018, B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018, B8-0285/2018)
  8.4.Rokovania o novej dohode o partnerstve EÚ – AKT (B8-0274/2018)
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 13.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 14.Väčšie interpelácie (rozprava)
  14.1.Účasť Izraela na projektoch financovaných z programu Horizont 2020
 15.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 16.Petície: pozri zápisnicu
 17.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 18.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 19.Skončenie rokovania
 20.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (573 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (2752 kb)
Posledná úprava: 8. apríla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia